Pořad bohoslužeb od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní 18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Ing. Milana Čecha
10:30 za + rodiče Režňákovy
Pondělí
18. 12.
18. prosince  od 16:00 svátost smíření
18:00 na úmysl dárce
Úterý
19. 12.
19. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
Středa
20. 12.
 20. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
18:00 za manžele Veverkovy a Markovy
Čtvrtek
21. 12.
 21. prosince 7:45 za farní společenství
Pátek
22. 12.
 22. prosince 18:00 na úmysl dárce //
za + Ing. Milana Čecha
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN 7.45 na úmysl dárce
16.00  za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu
VIGILIE Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 22.00  za + rodiče a na poděkování

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. prosince 2017:

⇒ v pondělí bude od 16.00 hod. příležitost ke svátosti smíření, přijedou cizí zpovědníci

Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Lístky se budou prodávat tuto neděli vždy po mši (tedy cca v 8:45 hod a 11:30 hod v neděli). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímné díky.

 

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]