Pořad bohoslužeb od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

7:45 na úmysl dárce
 16.00 za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu.
22:00 Za + rodiče a na poděkování
Pondělí
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 7:45 za + syna Milana Zálešáka
10:30 Za + Albínu Divišovu, manžela a její děti
Úterý
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7:45 Za + Boženu a Miroslava Loučkovy
10:30 za duše v očistci (pí F) 
Středa
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Darmovzalovu a Pajchlovu
Čtvrtek
28. 12.
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  7:45 za obrácení hříšníků
Pátek
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně  18:00 na poděkování
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně  18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových 
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]