Pořad bohoslužeb od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 Za živou a zemřelou rodinu Bartošovu
Pondělí
11. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní 18:00 za + Annu Horskou a rodinu Horskou a Moučkovou
Úterý
12. 12.
Úterý po 2. neděli adventní nebo Panny Marie Guadalupské 6:45 roráty – mše sv. za farní společenství
Středa
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 6:45 roráty – mše sv. za . . .
14:00 pohřeb z kostela pan Josef Tondr // večerní mše sv. již nebude!
Čtvrtek
14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve mše sv. nebude 9.00 rekolekce – mše sv. ve Velkých Bílovicích
Pátek
15. 12.
Pátek po 2. neděli adventní  od 16.00 příležitost ke svátosti smíření
18:00 na úmysl dárce //
Za + rodinu Mayerovu a Altrichterovu
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní  18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + Ing. Milana Čecha
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. prosince 2017:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kteří se minulou neděli podíleli na přijetí, ubytování a na pohoštění pro pracovníky TV NOE

⇒ poděkování patří také těm, kteří se podíleli na velmi zdařilé a pěkné mikulášské besídce, zvláště našim mladým

⇒ v úterý a ve středu budou ráno RORÁTY, tedy rorátní mše svatá v 6.45 hod. Ve středu je ve 14.00 hod. pohřeb pana Josefa Tondry z kostela, proto večerní mše svatá již nebude!

⇒ ve středu dopoledne bude otec Josef Ondráček navštěvovat nemocné, pokud máte ještě někdo zájem přihlaste se mu o návštěvu

zpověď před vánočními svátky za účasti cizích zpovědníků bude letos v pátek 15. 12. a v pondělí 18. 12. vždy od 16.00 hod. Využijte tuto příležitost. V jiné termíny si lze svátost smíření předem domluvit s duchovními otci. 

⇒ Na třetí neděli adventní 17. 12. 2017 při ranní mši svaté v 7.45 hod. se bude udílet svátost pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost (pokročilý věk, vážná nemoc), budete mít možnost v pátek od 16.00 hod. přijít ke svátosti smíření. Přijedou cizí zpovědníci.
Svátost pomazání nemocných budeme společně udílet taktéž v únoru na svátek Panny Marie Lurdské (11. 2. neděle), kdy si tak připomeneme Světový den nemocných slavením svátosti pomazání nemocných. Můžete se rozhodnout pro přijetí této svátosti již nyní anebo až v na svátek Panny Marie. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

⇒ Generální úklid kostela před vánocemi je v sobotu 16. 12. 2017 od 8.00 hod. Prosíme zejména mladší ročníky, aby se zapojili do práce ve farnosti

 ⇒ v prodejně je možnost nákupu Betlémků a vánočních knížek

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu 16. prosince 2017, kde jej převezmou s desítkami kolegů z dalších zemí také brněnští skauti. Ti jej dopraví do jihomoravské metropole, odkud bude světlo z Betléma rozváženo po České republice.

Již v neděli 17. prosince 2017 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů.

⇒ V naší farnosti bude možné si odnést Betlémské světlo, v neděli 24. 12. ráno na mši v 7.45 a odpoledne v 16.00 hod. na mši.

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim Dítě Betlémského světla), kteří vykonali něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje šíří do celého světa.
Do naší země přenesl tuto tradici Brňan Jan Svoboda.

 

 

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]