Pořad bohoslužeb od 3. 12. do 10. 12. 2017 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 12. do 10. 12. 2017 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
2. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodinu Hermanovu
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra
10:30 za + manžele Kuchtovy
Pondělí
4. 12.
Pondělí po 1. neděli adventní nebo sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 18:00 za + Amalii Tučkovou
Úterý
5. 12.
Úterý po 1. neděli adventní 6:45 roráty – mše sv. na ú. d.
Formační setkání kněží v Brně
Středa
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 6:45 roráty – mše sv. na ú. d.
18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek
7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 7:45 za farní společenství / / /
za + rodinu Hřibňákovu a Levákovu
Pátek
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18:00 na poděkování za 70 roků života
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 za živou a zemřelou rodinu Bartošovu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. prosince 2017:

⇒ na vývěsce kostela máte pozvánky na koncerty: adventní matiné v Břeclavi sbor ČCE a adventní koncert v Poštorné.

Mikulášská besídka bude dnes 3. prosince 2017 odpoledne  v 15.00 hod., viz plakátek na vývěsce. U dětské nástěnky mohou rodiče, prarodiče i další přispět do andělské pokladničky na „Mikuláše“.

⇒ Vzadu v kostele máme i letos nový adventní kalendář, u něj leží pro každé dítě pracovní list s náměty dobrých skutků pro letošní advent. Budeme je dělat jako dárek pro Pána Ježíše.

⇒ V době adventní budeme mít v úterý a ve středu ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]