Pořad bohoslužeb od 26. 11. do 3. 12. 2017 – 48. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. 11. do 3. 12. 2017 – 48. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
25. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:30 za + Barboru Uhrovou, manžela,dceru a vnuka
Neděle
26. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 Za + manžela Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou
10:30 za + Václava Uhra, 45 let výročí úmrtí, manželku Růženu, syna Martina a celou živou a + rodinu
Pondělí
27. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
28. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
29. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek
30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 7:45 za farní společenství
Pátek
1. 12.
Pátek 34. týdne v mezidobí nebo Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18:00 na úmysl dárce / /
za + Marii Siegelovou
Sobota
2. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodinu Hermanovu
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
10:30 za + manžele Kuchtovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. listopadu 2017:

⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 1. prosince od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za nemocné a staré lidi naší farnosti a milosti dobré svaté zpovědi před vánočními svátky.

⇒ mše svatá příští neděle v 10.30 hod. bude přenášena TV Noe

příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus A nedělního mešního lekcionáře.

⇒ sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 23 300,- Kč. Všem štědrým dárcům, upřímné Pán Bůh zaplať.

⇒ Mikulášská besídka bude příští neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hod. viz plakátek na vývěsce. U dětské nástěnky mohou rodiče přispět do pokladničky na „Mikuláše“.

⇒ na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete.

⇒ dnes odpoledne v 16.00 hod. je koncert – viz plakátek

⇒ Slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení biskupství brněnského se uskuteční dne 2. 12. v 10.00 hod. v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ připomínáme, že je možno si již domlouvat adventní návštěvu nemocných a starých lidí v naší farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]