Pořad bohoslužeb od 19. 11. do 26. 11. 2017 – 47. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 11. do 26. 11. 2017 – 47. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
18. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18:30 za + Václava Marečka a celou rodinu
Neděle
19. 11.
33. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní při 50. výročí společného života
Pondělí
20. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    bohoslužba nebude
Středa
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 18:00 za živou a + rodinu Darmovzalovu a Hainarovu
Čtvrtek
23. 11.
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata 7:45 za farní společenství
Pátek
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dûng-Langa, kněze, a druhů, mučedníků 18:00 za + Jenovéfu Smyčkovou
Sobota
25. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:30 za + Barboru Uhrovou, manžela, dceru a vnuka
Neděle
26. 11.
 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 Za + manžela Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou
10:30 za + Václava Uhra, 45 let výročí úmrtí, manželku Růženu, syna Martina a celou živou a + rodinu

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. listopadu 2017:

⇒ Den Bible 2017 – dnešní neděli je sbírka na biblický apoštolát. Děkujeme všem štědrým dárcům.
Sbírka z dnešní neděle 19. 11. 2017 se následně dělí přímo ve farnosti na dva díly:
• 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu na účet č. 1015502075/5500, var. i spec. symb. = IČ farnosti,

• 75 % se zašle České biblické společnosti na účet č. 129876273/0300, var. symb. = 9999, spec. symb. = IČ farnosti.

⇒ Hodová sbírka ve Staré Břeclavi vynesla 3 600,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na vývěsce kostela je pozvánka na mši svatou a následnou adorací manželských párů v pátek 24. 11. po mši svaté

⇒ příští neděli 26. 11. bude v 16.00 hod. koncert Zpěvník císařovny Marie k 300. výročí jejího narození – viz plakátek

⇒ Slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení biskupství brněnského se uskuteční dne 2. 12. v 10.00 hod. v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ adventní návštěva nemocných ve farnosti proběhne ve dvou týdnech – od neděle 26. 11. do neděle 10. 12. 2017, těsně před vánočními svátky kněží vypomáhají v okolních farnostech se svátostí smíření a nebude již čas.  Domluvte si proto návštěvu již teď, nebo co nejdříve buď s emeritním farářem Otcem Josefem Ondráčkem anebo s Otcem Josefem Chybou. Děkujeme za pochopení.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]