Pořad bohoslužeb od 12. 11. do 19. 11. 2017 – 46. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 12. 11. do 19. 11. 2017 – 46. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa 18:30 za + dceru Fanynku Tichou, zetě Jaroslava a dvoje staré rodiče
Neděle
12. 11.
32. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rosinovou
9:15 Stará Břeclav mše sv. za + Kamila Škrobáka
10:30 na dobrý úmysl
Pondělí
13. 11.
Památka sv. Anežky České, panny 9:00 mše sv. za zemřelé ze Staré Břeclavi
 večerní mše svatá nebude !
Úterý
14. 11.
Úterý 32. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
15. 11.
Středa 32. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18:00 za + Josefa Kalendu
Čtvrtek
16. 11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny 7:45 za farní společenství
Pátek
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18:00 na úmysl dárce //
za rodiče Krčkovy, sestru Marii a syna Pavla
Sobota
18. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18:30 za + Václava Marečka a celou rodinu
Neděle
19. 11.
33. neděle v mezidobí – den bible 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní při 50. výročí společného života

Příležitostná oznámení v neděli 12. listopadu 2017:

Den bible 2017

Příští neděli 19. 11. 2017 bude sbírka na biblický apoštolát. Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu biblického apoštolátu.

DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY  KE DNI BIBLE V NEDĚLI 19. LISTOPADU 2017

Vážení přátelé,
     zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu.
     Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“ Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozu­mění Písmu svatému.
      Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.
      Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné ná­měty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí. S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]