Pořad bohoslužeb od 5. 11. do 12. 11. 2017 – 45. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 5. 11. do 12. 11. 2017 – 45. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa 18:30 za + Jakuba Sýkoru
Neděle
5. 11.
 31. neděle v mezidobí 7:45 za + Františka Láníčka
10:30 za Řehoře Čapku
Pondělí
6. 11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
7. 11.
Úterý 31. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
8. 11.
Středa 31. týdne v mezidobí 18:00 za + Františka Riebauera
Čtvrtek
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 7:45 na úmysl dárce
Pátek
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18:00 na úmysl dárce 70
Sobota
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa 18:30 za + dceru Fanynku Tichou, zetě Jaroslava a dvoje staré rodiče
Neděle
12. 11.
 32. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rosinovou
9:15 Za + Kamila Škrobáka
10:30  na dobrý úmysl

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. listopadu 2017:

⇒ Děkujeme moc maminkám, babičkám a také všem, kteří napekli, připravili a přinesli cukroví, koláčky a sladkosti, které mohli děti na misijní neděli nabídnout.
⇒ Příspěvky od vás všech za tyto sladkosti vynesly 7.800,- Kč, částka byla zaslána na účet Papežského misijního díla pod VS : Misijní jarmark.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]