Pořad bohoslužeb od 31.12. do 7.1.2018 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 31. 12. do 7. 1. 2018 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně 18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství 
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku
Pondělí
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – světový den modliteb za mír – zasvěcený svátek 7:45 za + Albínu a Antonína Gallovy
10:30 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka
Úterý
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   bohoslužba nebude
Středa
3. 1.
Středa po oktávu narození Páně nebo Nejsvětějšího jména Ježíš 18:00 za dar zdraví, hojnost darů Ducha svatého a pomoc P. M. Hostýnské
Čtvrtek
4. 1.
Čtvrtek po oktávu narození Páně 7:45 za farní společenství
Pátek
5. 1.
večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti

18:00
8.00 – 12.00 ADORACE
za + kamarády a kamarádky
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
Neděle
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu

Příležitostná oznámení v neděli 31. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

⇒ Dnes odpoledne bude na závěr občanského roku od 16.00 do 17.00 hod. ADORACE.

⇒ na první pátek v měsíci 5. 1. bude pravidelná ADORACE od 8.00 hod. do 12.00 hod., prosíme napište se na rozpis.

⇒ Příprava na 1. svaté přijímání
Milí rodiče třeťáčků. Dali jste své dítě pokřtít, a proto máte právo na pomoc církve při jeho výchově. Vaše dítě má právo seznámit a spřátelit se s Pánem Ježíšem, naučit se podle jeho evangelia pěkně žít.
Když bylo vaše dítě pokřtěno, bylo ještě malé. Teď je čas doplnit křest výukou, která předchází prvnímu svatému přijímání, začátku činného svátostného života.
Zveme vás srdečně, abyste své dítě k této přípravě přihlásili. Je pokřtěné, má na to právo. Přijďte v neděli 7. ledna 2018 na mši svatou v 10.30 hod, abychom si mohli vaše dítě zapsat mezi prvokomunikanty a povědět vám, jak bude příprava probíhat. Prosíme, ať si vaše dítě přinese s sebou křestní roušku. Na setkání se těší duchovní otec společně s katechetkami, které učí vaše dítě v náboženské výchově.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]