Pořad bohoslužeb od 11. 3. do 18. 3. 2018 – 11. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 11. 3. do 18. 3. 2018 – 11. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
10. 3.
Sobota po 3. neděli postní
18.30 za + Vladimíru Ivančicovu, sestru a rodiče
NE
11. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování P. Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
10:30 za + a živou rodinu Čerešnovu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
12. 3.
Pondělí po 4. neděli postní    
18.00 za + manžele Dostoupilovy a syna s manželkou 
ÚT
13. 3.
Úterý po 4. neděli postní VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA   mše svatá nebude 
   
ST
14. 3.
Středa po 4. neděli postní  9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 za + rodiče Svobodovy 
ČT
15. 3.
Čtvrtek po 4. neděli postní   mše svatá nebude
  9.00 ! ! Tvrdonice – rek.

16. 3.
Pátek po 4. neděli postní  17.30 pobožnost křížové cesty 
18.00 za + syna a manžela 
SO
17. 3.
Sobota po 4. neděli postní    
18.30 za zdraví a požehnání pro nenarozené dítě 
NE
18. 3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Josefa a Anežku Mackovy 
10:30 ⇒ za + syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy
⇒ na poděkování za 70 let života 

 

Příležitostná oznámení v neděli 11. března 2018:

⇒ Týden modliteb za mládež Týden před Květnou nedělí 18. – 25. 3. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež. Sekce pro mládež při ČBK připravuje modlitby vhodné k používání při slavení liturgie v tomto týdnu. K dispozici budou na stránkách <http://tmm.signaly.cz>. Prosíme mládež v naší farnosti, aby se přišla domluvit, jak tento týden prožijeme. Děkujeme.

Úklid kostela před velikonocemi bude za 14 dní. tj. v sobotu 24. 3. 2018 od 8. hod. ráno. Prosíme ochotné farníky, aby se zapojili do prací ve farnosti. Děkujeme.

⇒ Dále prosíme maminky nebo babičky ministrantů, aby si vzaly na vyprání rochety. Děkujeme.

rekolekce je tento týden ve čtvrtek v 9.00 v Tvrdonicích

⇒ v pondělí po mši svaté v 18.45 hod. bude poslední třetí setkání nad TRIDUUEM.

⇒ v pátek od 15.00 do 18.30 hod. bude v suterénu kostela schůze Orla. Prosíme nedávejte si na tento čas žádnou aktivitu v suterénu. Děkujeme.

⇒ Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti.
Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátka na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání.

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 4. 3. do 11. 3. 2018 – 10. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 4. 3. do 11. 3. 2018 – 10. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
3. 3.
 Sobota po 2. neděli postní    
18.30 za + manžela Josefa, rodiče Kománkovy a vnuka Václava 
NE
4. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
10:30 za . . .
 
PO
5. 3.
 Pondělí po 3. neděli postní    
18.00 za . . . 
ÚT
6. 3.
 Úterý po 3. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
7. 3.
 Středa po 3. neděli postní    
18.00 za + Jiřího Janoška při nedožitých 85 roků 
ČT
8. 3.
 Čtvrtek po 3. neděli postní 7:45 za farní společenství
   

9. 3.
 Pátek po 3. neděli postní  17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 za + rodinu Hlavenkovu 
SO
10. 3.
 Sobota po 3. neděli postní    
18.30 za + Vladimíru Ivančicovu, sestru a rodiče 
NE
11. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování P. Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
10:30 za + a živou rodinu Čerešnovu 
 14.30  pobožnost křížové cesty 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. března 2018:

⇒ sbírka svatopetrský Haléř minulou neděli vynesla 27 300,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům

⇒ příští neděli 11. 3. 2018 bude dobrovolná sbírka na topení. Každý může přispět podle svých možností. Děkujeme.

Týden modliteb za mládež

⇒ Týden před Květnou nedělí 18. – 25. 3. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež. Sekce pro mládež při ČBK připravuje modlitby vhodné k používání při slavení liturgie v tomto týdnu. K dispozici budou na stránkách <http://tmm.signaly.cz>.

⇒ Farnost Moravská Nová Ves zve všechny ministranty a šikovné děti břeclavského děkanátu na společné setkání spojené s fotbalovým turnajem Kdy: 10. 03. 2018 od 09:00 do 15:00 hod. Podrobnosti na vývěsce.

Noc kostelů 2018

⇒ Zveme farnosti k zapojení do jubilejního 10. ročníku Noci kostelů v pátek 25. 5. 2018. Potřebné informace včetně elektronické přihlášky jsou k dispozici na stránce <http://www.nockostelu.cz>, na Pastoračním středisku brněnské diecéze (Petrov 5, 602 00 Brno) se můžete obracet na diecézní koordinátorku Noci kostelů Mgr. Marii Pospíšilovou (e-mail <pospisilova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 296, mobil 736 523 614). V letošním roce neplánujeme žádné schůzky duchovních správců ani pořadatelů, je však možná individuální konzultace po předchozí domluvě.

Farnosti z území Jihomoravského kraje mohou požádat o příspěvek na financování aktivit a nutného vybavení Noci kostelů 2018 Jihomoravský kraj, letos opět s 30% spoluúčastí žadatele (dotační program Muzejní noci a Noci kostelů v JMK, viz <http://dotace.kr-jihomoravsky.cz>).

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek