Dětská křížová cesta

Na květnou neděli letošního roku se u nás konala dětská křížová cesta.

Je pěkné, že se konala na přání rodičů, kterým se moc líbila ta loňská. I letos přišlo množství dětí, rodičů a prarodičů. Dík patří ministrantům, dětem, které připravovaly obrázky a také schole mladých, která se dostavila ve skoro kompletní sestavě. Pěkně prožitý čas modliteb i písní dal dětem i dospělým zakusit nejen Ježíšovu bolest, ale také naději a víru ve Zmrtvýchvstání.