Velkomoravské dobrodružství

V neděli, 17. března 2013, se náš kostel ocitnul v době před 11. stoletími. Žáci z náboženství, kteří se zúčastnili soutěže „Velkomoravské dobrodružství,“ zde luštili hlaholici, hledali ostatky svatého Klimenta, posílali po vlaštovkách vzkaz z Veligradu až do Soluně a dokonce na čas oslepli. Naštěstí byli vysvobozeni a jejich těla pookřála na stanovišti šestém a nejoblíbenějším – v kuchyňce.

Velký dík patří obětavým maminkám a dalším ženám z farnosti za všechny dobroty a také mládeži a rodičům, kteří pomohli s organizací.