Pořad bohoslužeb od 7. 1. do 14. 1. 2018 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 1. do 14. 1. 2018 – 2. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
NE
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu 
PO
8. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce (pí S.) 
ÚT
9. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
ST
10. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí 18:00 za živou rodinu Gajdovu a Haladyovu 
ČT
11. 1.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 9:00 rekolekční mše svatá za farní společenství zde v Břeclavi

12. 1.
Pátek 1. týdne v mezidob 18:00 za + rodiče Greplovy a sourozence
SO
13. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18:30 za Františka a Ludmilu Barančicových 
NE
14. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí D.) 
10:30 za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. ledna 2018:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.
Organizátoři plesu prosí všechny, kteří pomáhali v loňském roce při přípravě farního plesu (navážení, pomoc, chystání…), aby se dostavili ve středu dne 10.1.2018 v cca 18:40 (po mši) do kostela, kde bude pracovní schůzka.
Další dobrovolníci jsou samozřejmě vítáni.
Za vše upřímné díky.

⇒ ve čtvrtek 11. ledna 2018 bude u nás v Břeclavi setkání kněží z děkanství – rekolekce. Začneme mší svatou v 9.00 hod., pak následuje program v suterénu kostela.

⇒ Kdo má zájem o prodej knih v prodejně v suterénu, ať se přihlásí v prodejně anebo v sákristii

⇒ na půlnoční, 1. a 2. svátek vánoční sbírky v kostele vynesly 54 700,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům. Celkový přehled hospodaření bude zveřejněn, jakmile ho děkanátní účetní bude moci zkompletovat.

⇒ Topení v kostele

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč
prosinec 2017 se očekává

»»» příští neděli 14. 1. bude první sbírka na topení v kostele. V topné sezóně bude sbírka vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 31.12. do 7.1.2018 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 31. 12. do 7. 1. 2018 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně 18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství 
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku
Pondělí
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – světový den modliteb za mír – zasvěcený svátek 7:45 za + Albínu a Antonína Gallovy
10:30 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka
Úterý
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   bohoslužba nebude
Středa
3. 1.
Středa po oktávu narození Páně nebo Nejsvětějšího jména Ježíš 18:00 za dar zdraví, hojnost darů Ducha svatého a pomoc P. M. Hostýnské
Čtvrtek
4. 1.
Čtvrtek po oktávu narození Páně 7:45 za farní společenství
Pátek
5. 1.
večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti

18:00
8.00 – 12.00 ADORACE
za + kamarády a kamarádky
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
Neděle
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu

Příležitostná oznámení v neděli 31. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

⇒ Dnes odpoledne bude na závěr občanského roku od 16.00 do 17.00 hod. ADORACE.

⇒ na první pátek v měsíci 5. 1. bude pravidelná ADORACE od 8.00 hod. do 12.00 hod., prosíme napište se na rozpis.

⇒ Příprava na 1. svaté přijímání
Milí rodiče třeťáčků. Dali jste své dítě pokřtít, a proto máte právo na pomoc církve při jeho výchově. Vaše dítě má právo seznámit a spřátelit se s Pánem Ježíšem, naučit se podle jeho evangelia pěkně žít.
Když bylo vaše dítě pokřtěno, bylo ještě malé. Teď je čas doplnit křest výukou, která předchází prvnímu svatému přijímání, začátku činného svátostného života.
Zveme vás srdečně, abyste své dítě k této přípravě přihlásili. Je pokřtěné, má na to právo. Přijďte v neděli 7. ledna 2018 na mši svatou v 10.30 hod, abychom si mohli vaše dítě zapsat mezi prvokomunikanty a povědět vám, jak bude příprava probíhat. Prosíme, ať si vaše dítě přinese s sebou křestní roušku. Na setkání se těší duchovní otec společně s katechetkami, které učí vaše dítě v náboženské výchově.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

7:45 na úmysl dárce
 16.00 za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu.
22:00 Za + rodiče a na poděkování
Pondělí
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 7:45 za + syna Milana Zálešáka
10:30 Za + Albínu Divišovu, manžela a její děti
Úterý
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7:45 Za + Boženu a Miroslava Loučkovy
10:30 za duše v očistci (pí F) 
Středa
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Darmovzalovu a Pajchlovu
Čtvrtek
28. 12.
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  7:45 za obrácení hříšníků
Pátek
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně  18:00 na poděkování
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně  18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových 
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní 18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Ing. Milana Čecha
10:30 za + rodiče Režňákovy
Pondělí
18. 12.
18. prosince  od 16:00 svátost smíření
18:00 na úmysl dárce
Úterý
19. 12.
19. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
Středa
20. 12.
 20. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
18:00 za manžele Veverkovy a Markovy
Čtvrtek
21. 12.
 21. prosince 7:45 za farní společenství
Pátek
22. 12.
 22. prosince 18:00 na úmysl dárce //
za + Ing. Milana Čecha
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN 7.45 na úmysl dárce
16.00  za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu
VIGILIE Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 22.00  za + rodiče a na poděkování

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. prosince 2017:

⇒ v pondělí bude od 16.00 hod. příležitost ke svátosti smíření, přijedou cizí zpovědníci

Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Lístky se budou prodávat tuto neděli vždy po mši (tedy cca v 8:45 hod a 11:30 hod v neděli). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímné díky.

 

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek