Pořad bohoslužeb od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

7:45 na úmysl dárce
 16.00 za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu.
22:00 Za + rodiče a na poděkování
Pondělí
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 7:45 za + syna Milana Zálešáka
10:30 Za + Albínu Divišovu, manžela a její děti
Úterý
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7:45 Za + Boženu a Miroslava Loučkovy
10:30 za duše v očistci (pí F) 
Středa
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Darmovzalovu a Pajchlovu
Čtvrtek
28. 12.
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  7:45 za obrácení hříšníků
Pátek
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně  18:00 na poděkování
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně  18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových 
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní 18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Ing. Milana Čecha
10:30 za + rodiče Režňákovy
Pondělí
18. 12.
18. prosince  od 16:00 svátost smíření
18:00 na úmysl dárce
Úterý
19. 12.
19. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
Středa
20. 12.
 20. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
18:00 za manžele Veverkovy a Markovy
Čtvrtek
21. 12.
 21. prosince 7:45 za farní společenství
Pátek
22. 12.
 22. prosince 18:00 na úmysl dárce //
za + Ing. Milana Čecha
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN 7.45 na úmysl dárce
16.00  za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu
VIGILIE Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 22.00  za + rodiče a na poděkování

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. prosince 2017:

⇒ v pondělí bude od 16.00 hod. příležitost ke svátosti smíření, přijedou cizí zpovědníci

Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Lístky se budou prodávat tuto neděli vždy po mši (tedy cca v 8:45 hod a 11:30 hod v neděli). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímné díky.

 

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 Za živou a zemřelou rodinu Bartošovu
Pondělí
11. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní 18:00 za + Annu Horskou a rodinu Horskou a Moučkovou
Úterý
12. 12.
Úterý po 2. neděli adventní nebo Panny Marie Guadalupské 6:45 roráty – mše sv. za farní společenství
Středa
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 6:45 roráty – mše sv. za . . .
14:00 pohřeb z kostela pan Josef Tondr // večerní mše sv. již nebude!
Čtvrtek
14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve mše sv. nebude 9.00 rekolekce – mše sv. ve Velkých Bílovicích
Pátek
15. 12.
Pátek po 2. neděli adventní  od 16.00 příležitost ke svátosti smíření
18:00 na úmysl dárce //
Za + rodinu Mayerovu a Altrichterovu
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní  18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + Ing. Milana Čecha
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. prosince 2017:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kteří se minulou neděli podíleli na přijetí, ubytování a na pohoštění pro pracovníky TV NOE

⇒ poděkování patří také těm, kteří se podíleli na velmi zdařilé a pěkné mikulášské besídce, zvláště našim mladým

⇒ v úterý a ve středu budou ráno RORÁTY, tedy rorátní mše svatá v 6.45 hod. Ve středu je ve 14.00 hod. pohřeb pana Josefa Tondry z kostela, proto večerní mše svatá již nebude!

⇒ ve středu dopoledne bude otec Josef Ondráček navštěvovat nemocné, pokud máte ještě někdo zájem přihlaste se mu o návštěvu

zpověď před vánočními svátky za účasti cizích zpovědníků bude letos v pátek 15. 12. a v pondělí 18. 12. vždy od 16.00 hod. Využijte tuto příležitost. V jiné termíny si lze svátost smíření předem domluvit s duchovními otci. 

⇒ Na třetí neděli adventní 17. 12. 2017 při ranní mši svaté v 7.45 hod. se bude udílet svátost pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost (pokročilý věk, vážná nemoc), budete mít možnost v pátek od 16.00 hod. přijít ke svátosti smíření. Přijedou cizí zpovědníci.
Svátost pomazání nemocných budeme společně udílet taktéž v únoru na svátek Panny Marie Lurdské (11. 2. neděle), kdy si tak připomeneme Světový den nemocných slavením svátosti pomazání nemocných. Můžete se rozhodnout pro přijetí této svátosti již nyní anebo až v na svátek Panny Marie. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

⇒ Generální úklid kostela před vánocemi je v sobotu 16. 12. 2017 od 8.00 hod. Prosíme zejména mladší ročníky, aby se zapojili do práce ve farnosti

 ⇒ v prodejně je možnost nákupu Betlémků a vánočních knížek

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 3. 12. do 10. 12. 2017 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 12. do 10. 12. 2017 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
2. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodinu Hermanovu
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra
10:30 za + manžele Kuchtovy
Pondělí
4. 12.
Pondělí po 1. neděli adventní nebo sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 18:00 za + Amalii Tučkovou
Úterý
5. 12.
Úterý po 1. neděli adventní 6:45 roráty – mše sv. na ú. d.
Formační setkání kněží v Brně
Středa
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 6:45 roráty – mše sv. na ú. d.
18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek
7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 7:45 za farní společenství / / /
za + rodinu Hřibňákovu a Levákovu
Pátek
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18:00 na poděkování za 70 roků života
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 za živou a zemřelou rodinu Bartošovu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. prosince 2017:

⇒ na vývěsce kostela máte pozvánky na koncerty: adventní matiné v Břeclavi sbor ČCE a adventní koncert v Poštorné.

Mikulášská besídka bude dnes 3. prosince 2017 odpoledne  v 15.00 hod., viz plakátek na vývěsce. U dětské nástěnky mohou rodiče, prarodiče i další přispět do andělské pokladničky na „Mikuláše“.

⇒ Vzadu v kostele máme i letos nový adventní kalendář, u něj leží pro každé dítě pracovní list s náměty dobrých skutků pro letošní advent. Budeme je dělat jako dárek pro Pána Ježíše.

⇒ V době adventní budeme mít v úterý a ve středu ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek