Pořad bohoslužeb od 15. 4. do 22. 4. 2018 – 16. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 4. do 22. 4. 2018 – 16. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
14. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční     
18.30  
NE
15. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + Vlastimila Bártu 
10:30 za spásu duše pro zemřelou Janu
 
PO
16. 4.
Pondělí po 3. neděli velikonoční     
18.00  
ÚT
17. 4.
Úterý po 3. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
18. 4.
Středa po 3. neděli velikonoční     
18.00  
ČT
19. 4.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
17.30  HODINOVÁ ADORACE za povolání a oživení víry v naší farnosti

20. 4.
Pátek po 3. neděli velikonoční   18.00 za nemocnou sestru  
18.45 setkání mládeže, která byla už u biřmování
SO
21. 4.
Sobota po 3. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve     
18.30 za + rodinu Morávkovu, Třetinovu a Huskovu 
NE
22. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 7:45 za + rodiče Láníčkovy a syna farntiška 
10:30  
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. dubna 2018:

⇒ dnes je celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Děkujeme.

⇒ Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (15. – 22. dubna 2018), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře.
V naší farnosti se budeme modlit za povolání, katechumeny, oživení víry . . .  ve čtvrtek 19. 4. od 17.30 do 18.30 hod. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ Prosím, abyste informovali jednotlivé farnosti o rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

 Farní tábor Břeclav ve spolupráci se Sdružením Petrov bude od 1. do 4.srpna 2018 na radějovské faře. Hlavním vedoucím je Dr. Ing. Vratislav Nakvasil. Přihlášky budou na stolečku, popř. u nástěnky, kde jsou všechny podrobnosti, včetně kontaktu. Rodiče mohou vyzvednout. (po ohláškách ještě oznámí mladí Kyliánovi).

⇒ Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna 5. května 2018
     Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti putují po jednotlivých děkanátech. Po krátkém úvodu vycházejí ministranti na cca 7 kilometrů dlouhou trasu. V průběhu cesty jsou připraveny aktivity a soutěže. Téma letošní pouti se týká svatého Václava.
další informace připravujeme.
S sebou: Pevnou uzavřenou obuv, dobrou pláštěnku, pití, lehkou svačinku a hlavně dobrou náladu a otevřené srdce!
Program:
8:30 – 9:00 Sraz na určených místech (viz níže)
12:00 – 12:30 Příchod poutníků na Vranov, připravené občerstvení – párek, chleba, čaj, šťáva.
13:30 Předprogram
15:00 Mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v kostele Narození Panny Marie
Kontakty:
stránky: brno.signaly.cz/ministranti
e-mail: ministrant@centrum.cz
mobil: 734 264 124
facebook: https://www.facebook.com/events/207470113322328/

MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 8. 4. do 15. 4. 2018 – 15. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 4. do 15. 4. 2018 – 15. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30  
NE
8. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + rodiče Viktorinovy a prarodiče z obou stran 
10:30 za + členy rodiny Šoustkovy, Mužíkovy a Trembošovy 
14:30 adorace k Božímu milosrdenství 
PO
9. 4.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ     
18.00 na úmysl dárce 
ÚT
10. 4.
Úterý po 2. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
11. 4.
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka  9:00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  
18.00 za + Julii a Františka Kudlíkovy a za živé a zemřelé rodiny z obou stran 
ČT
12. 4.
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční  mše svatá v Břeclavi nebude
9.00  mše Moravský Žižkov – rekolekce

13. 4.
Pátek po 2. neděli velikonoční     
18.00 za obrácení srdce k Bohu pro Marka 
SO
14. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční     
18.30  
NE
15. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + Vlastimila Bártu 
10:30 za spásu duše pro zemřelou Janu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. dubna 2018:

dnes odpoledne ve 14.30 bude ADORACE k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání s TE DEUM na zakončení velikonočního oktávu. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 3 100,- Kč z pokladničky u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme všem štědrým dárcům. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi.

⇒ ve středu 11. 4 v 9.00 hod. bude opět mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Další mše svaté jsou plánovány následovně: 25. dubna, 9. a 23. května a 6. června. Přes letní prázdniny tyto mše svaté nebudou.

⇒ ve čtvrtek mše svatá u nás v Břeclavi nebude. Kněží mají rekolekční setkání a začínají společnou mší svatou v 9.00 hod. v Moravském Žižkově.

⇒ příští neděli při mši svaté v 10.30 hod. bude obřad přijetí do katechumenátu. Prosíme, doprovázejte naše mladé žadatele a křest, také svojí modlitbou.

⇒ přečíst výzvu ČBK k celonárodní sbírce na repatriaci příští neděli, tj. 8. 4. 2018.

Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční 19. – 22. 4. 2018 na Velehradě.Letošní již čtrnáctý ročník nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskusních skupinkách a večerní programy v podobě koncertů, posezení u vína a cimbálu nebo nejrůznějších způsobů modliteb. Tematicky bude akce zaměřena na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí v životě každého člověka. Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání odpovědnosti sám za sebe, tak z pohledu odpovědnosti za okolní svět.Přihlašování je možné za zvýhodněnou cenu prostřednictvím internetových stránek <http://studentskyvelehrad.cz>.Jana Havlíčková, tisková mluvčí – Studentský Velehrad 2018

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 1. 4. do 8. 4. 2018 – 14. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 4. do 8. 4. 2018 – 14. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
1. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7.45 za + Reginu Pafkovičovu 
10.30 na poděkování za přijaté dary 
 
PO
2. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za + Ladislava Petruska 
 
ÚT
3. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše svatá nebude 
   
ST
4. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00  
ČT
5. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7:45 za farní společenství
   

6. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za nová kněžská a řeholní povolání 
SO
7. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30  
NE
8. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + rodiče Viktorinovy a prarodiče z obou stran 
10:30 za + členy rodiny Šoustkovy, Mužíkovy a Trembošovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. dubna 2018:

⇒ upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení, ministrantům, dětem, chrámovému sboru, varhaníkovi a všem kteří připravili chrám úklidem a výzdobou.

⇒ příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu.

⇒ Výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. (sv. Jan Pavel II.)
Shalom všem obyvatelům Břeclavi přeje otec Josef a otec Josef.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 25. 3. do 30. 3. 2018 – 13. týden – t

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 3. do 30. 3. 2018 – 13. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 3.
Sobota po 5. neděli postní 18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče k 10. výročí úmrtí  
NE
25. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 za + Josefa Tondra a prarodiče z obou stran 
10:30 za + Veroniku a Pavla Juříkovy 
14.30  dětská křížová cesta 
PO
26. 3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE   od 15.30 hod. svatá zpověď 
18.00 za + Ignáce Imricha a rodiče z obou stran 
ÚT
27. 3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše svatá nebude 
ST
28. 3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 15.00 !! ráno mše nebude!!
mše svatá pohřební pí Poláková
ČT
29. 3.
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00  za uzdravení vztahů ve farnosti
. . . . „Svatá hodina“ – společná adorace

30. 3.
VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
 7.45 společná modlitba církve
od 8.30 hod. otevřena Getsemanská zahrada
18.00 slaví se památka Umučení Páně
SO
31. 3.
BÍLÁ SOBOTA 7.45  společná modlitba církve
  od 8.30 hod. otevřen Boží hrob
VIGILIE VELIKONOČNÍ 19.30 za . . . 
NE
1. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
7:45 za + Reginu Pavkovičovu 
10:30 na poděkování za přijaté dary (píS) 
PO
2. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za + Ladislava Petruska 

 

Příležitostná oznámení v neděli 25. března 2018:

duchovní správa děkuje všem ochotným ženám a mužům, kteří si udělali čas na předvelikonoční úklid kostela.

⇒ upozorňujeme, že ve středu svatého týdne bude jen pohřební mše svatá v 15.00 hod.

⇒ tento týden již nemají školáci 6. – 9. výuku náboženství, uvidíme se společně při slavení velikonočního třídenní.

⇒ Duchovní správa připomíná, že na Zelený čtvrtek by měli věřící, podle místních možností, nějakou dobu adorovat před Svátostí oltářní, uloženou ve svatostánku, po půlnoci však tato adorace nemá mít slavnostní ráz. V zákristii jsou k dispozici sešitky s adorací na Zelný čtvrtek. Prosíme, kdyby se někdo mohl ujmout vedení této adorace. Jsou potřeba 3 – 4 ochotní lidé. Čas bude jako loni. Prosíme, aby jste ho sdělili duchovnímu otci. Děkujeme.

⇒ duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů k tiché modlitbě v Getsemenské zahadě) a BÍLOU SOBOTU k tiché  modlitbě u Božího hrobu do 15.30, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek i Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě – takzvaným temným hodinkám – začneme v 7.45 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci – nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 30. 3. a v sobotu 31. 3. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývaná Missa chrismatis

Celý článek