Týnec – Pouť 2013

V neděli dne 1. 9. 2013 se koná tradiční pouť do Týnce, která se stala v naší farnosti již zvykem. Původně byla tato pouť modlitbou k Panně Marii a Bohu za odvrácení moru v naší farnosti. Vděční farníci však nezapomněli na Boží dobrotu a stále každý rok navštěvují toto místo, které jejich předkové měli v tak veliké úctě.

Pokud by měl někdo zájem přidat se k pěší pouti (cesta tam i zpět nebo dobrovolně) tak sraz je v 8 hodin před budovou Shopping Center na ulici Jana Palacha. Čeká se maximálně 10 minut.
Cesta je dlouhá přibližně 12 km. Jdeme po relativně bezpečných stezkách, nebo jako jeden rok v případě zájmu rovnou za nosem přes jakékoliv překážky ^_^.

Tomáš Chlubna