Definitivní rozvrh náboženství

I.stupeň:

ZŠ J. Noháče, Stará Břeclav, 1.-5.třída:

Místo: v budově školy, třída bude upřesněna

1. + 2.+3. třída: pondělí, 13.05-13.50

4.+5. třída: pondělí, 13.55-14.40

ZŠ Slovácká, 1.-5. třída:

Místo: v budově školy, o třídě budou rodiče informováni na webnotesu

1. +2. třída: čtvrtek, 5. vyuč. hod. – od 11.50 do 12.35

3. třída: čtvrtek, 6. vyuč. hod. – od 12.45 do 13.30

(děti učitelka vyzvedne v družině a zase je tam doprovodí)

4. + 5. třída: pátek, 6. vyuč. hod. – od 12.45 do 13.30

ZŠ Kupkova (Sovadinova) 1.-5. třída:

1. +2. +3. třída: v budově školy

1. +2. třída: úterý, od 15.00 do 15.40

3. třída: úterý, od 15.20 do 16.00

(protože je dětí méně, část výuky se jim prolíná společně)

4. +5. třída: děti budou mít společnou výuku na ZŠ Slovácká, tedy v pátek, 6. vyuč. hod. od 12.45 do 13.30

PŘIHLÁŠKY DOSTANOU DĚTI VE ŠKOLE, JSOU K DISPOZICI TAKÉ V KOSTELE. ODEVZDEJTE JE PROSÍM CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍM UČITELŮM NEBO V KOSTELE SV. VÁCLAVA.

II. stupeň:

ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova – 6.-9. třída a gymnázium 1.-4./8:

Výuka bude probíhat v tzv. nedělní škole v suterénu kostela od 9.40 do 10.20

Přihlášky do „nedělní školy“ pro druhý stupeň ZŠ odevzdávejte přímo v kostele sv. Václava, ne ve škole.

Vyučování začne v týdnu od 8. září 2013.