Pořad bohoslužeb od 25. 2. do 4. 3. 2018 – 9. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 2. do 4. 3. 2018 – 9. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 2.
Sobota po 1. neděli postní
18.30 na úmysl dárce
NE
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 Za + rodiče Salajovy a Pálkovy a všechny nemocné v rodině
PO
26. 2.
 Pondělí po 2. neděli postní    
18.00 na ú. d. 
ÚT
27. 2.
 Úterý po 2. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
28. 2.
 Středa po 2. neděli postní  9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na ú. d.  
ČT
1. 3.
 Čtvrtek po 2. neděli postní  7:45 za farní společenství
   

2. 3.
 Pátek po 2. neděli postní 8.00 – 12.00 adorace na první pátek v měsíci
17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 za + rodinu Kučerovu 
SO
3. 3.
 Sobota po 2. neděli postní    
18.30 za + manžela Josefa, rodiče Kománkovy a vnuka Václava 
NE
4. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
10:30 za . . .
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. února 2018:

⇒ dnes je sbírka haléř sv. Petra. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v pondělí 26. 2. po mši svaté v 18.45 hod. jste zváni na II. setkání – Jak slavit velikonoční třídenní – TRIDUUM! Vezměte si s sebou misálky.

⇒ ve středu 28. 2. v 9.00 hod. bude mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Po mši svaté možnost krátké besedy.

první pátek v měsíci – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme zapište se. Děkujeme.

⇒ v sobotu 3. 3. v 17.00 hodin je setkání rodičů provokomunikantů v suterénu kostela.

⇒ Iniciativa 24 hodin pro Pána

Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 9. a 10. března. Je vhodné nabídnout věřícím v každém děkanství alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků.
V břeclavském děkanství to bude kostel v Břeclavi – Poštorné

V Brně bude v pátek 9. 3. 2018 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost zpovědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc (viz <http://www.nikodemovanoc.cz>), tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.

Sbírky v roce 2018

V roce 2018 vyhlašuje otec biskup Vojtěch tyto diecézní sbírky v následujících termínech:

25. 02. 2018 2. neděle postní sbírka haléř sv. Petra xxxx91090
20. 05. 2018 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely xxxx91060
24. 06. 2018 Slavnost Narození Jana Křtitele sbírka na bohoslovce xxxx91010
23. 09. 2018 25. neděle v mezidobí sbírka na podporu kněží a pastorace… (PULS)
21. 10. 2018 předposlední neděle v říjnu sbírka na misie xxxx91064
Dobrovolná sbírka:
30. 03. 2018 Velký pátek Boží hrob xxxx91082

Sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze se neposílá samostatně, ale až v rámci příspěvku do fondu PULS.
Ostatní sbírky se předávají děkanům obvyklým způsobem.

převzato z diecézního oběžníku č. 2/2018

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]