Pořad bohoslužeb od 27. 1. do 3. 2. 2019 – 5. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 27. 1. do 3. 2. 2019 – 5. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  18.30  mše
za . . .   
NE
27. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za rodinu Přibylovu 
10:30 za zemřelou a živou rodinu Haladyovu
 
PO
28. 1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve     
18.00 mše
za . . . 
ÚT
29. 1.
Úterý 3. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
30. 1.
Středa 3. týdne v mezidobí     
18.00 za zemřelou Hedviku Pajchlovu, manžela a syna Květoslava 
ČT
31. 1.
Památka sv. Jana Boska, kněze  7:45 mše
za . . . 
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství   

1. 2.
Pátek 3. týdne v mezidobí   8.00 – 12.00 ADORACE na první pátek
18.00 mše
za . . .  
SO
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu    
18.30 za + Jána Bielica a roď. Horskou 
NE
3. 2.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 mše
za . . .  

Příležitostná oznámení v neděli 27. ledna 2019:

⇒ na první pátek v měsíci bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme zapište se na rozpis vzadu u vchodu do kostela. Děkujeme.

⇒ v pátek v předvečer svátku Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se před začátkem mše svaté v zádveří kostela, kde budou svíce požehnány.

⇒ Farní ples: v sobotu 2. 3.  2019 v 19, 30 hod. v domě školství, vstupenky v prodeji u paní Zemánkové od příštího týdne.
Karneval pro děti: v neděli 24. 2. 2019 v 15, 00 hod. v suterénu kostela.
Farní postní duchovní obnova bude v sobotu 9. 3. 2019 od 9.00 hod. do asi 12.00 hod.
Slavnostní svaté přijímání je plánováno na neděli 2. 6. 2019 při mši svaté v 10.30 hod.
Na vývěsce kostela máte dále pozvánku na kurz pro provádějící v kostele a nabídku volontariátu pro mládež. Věnujte těmto nabídkám pozornost.


POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2019. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]