Pořad bohoslužeb od 3. 2. do 10. 2. 2019 – 6. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 2. do 10. 2. 2019 – 6. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu    
18.30 za + Jána Bielica a roď. Horskou 
NE
3. 2.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 mše
za . . .  
PO
4. 2.
Pondělí 4. týdne v mezidobí     
18.00 za + rodiče Václava a Leopoldu Jakubíčkovy a + bratra Josefa
ÚT
5. 2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice    mše svatá nebude 
   
ST
6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků     
18.00 za + rodinu Hlavenkovu
ČT
7. 2.
Pátek 4. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

8. 2.
Pátek 4. týdne v mezidobí nebo sv. Jeronýma Emilianiho nebo sv. Josefíny Bakhity, panny    
18.00 mše
za . . .   
SO
9. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za + manžela Josefa Krčka, rodiče Kománkovy a vnuka Václava 
NE
10. 2.
5. neděle v mezidobí 7:45 mše
za . . .   
10:30 mše
za . . .   
 

Příležitostná oznámení v neděli 3. února 2019:

⇒ na svátek Panny Marie Lurdské, to je v pondělí 11. 2. bude udílení svátosti pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Tento týden se bude vždy 20 min přede mší zpovídat.

⇒ Dobrovolnická služba ve farnosti

     V letech 2002 – 2016 probíhal v některých farnostech volontariát. Tento typ dobrovolnické služby se stal pro mladé z důvodu roční délky přípravy a následné roční služby neatraktivním.
Nabízíme novou možnost dobrovolnické služby v délce 3 – 12 měsíců a rozsahu 20 – 40 hodin týdně. Držitelem akre­ditace je Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., spolupracující se Sekcí pro mládež ČBK. Dobrovolník má státem hrazeno zdravotní pojištění.
     Cíl:           pěstovat ochotu k dobrovolnictví v mladé generaci; zapojit mladé do služby ve farnosti, v pastoračních centrech, případně i v řeholních společenstvích apod.
     Přínosy:   výchova mladých lidí k obětavosti, nezištnosti, otevřenosti a ochotě udělat něco pro druhé, dále jsou přínosem zkušenosti, poznání, dobrý pocit z vykonané práce, rozvoj osobnosti, rozvoj dobrého díla, možnost využití a rozvinutí darů či schopností.
     Mladí lidé, kteří projdou dobrovolnictvím, v něm pokračují i ve svém dalším životě. Hledejme cesty, jak v mladých rozvíjet ducha služby.
Více informací: <http://dobrovolnictvi.signaly.cz>. – Kontaktní osoba: Vojtěch Orlík, e-mail <mladez@cirkev.cz>.

D. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

⇒ Diecézní ministrantský tábor

     Již nyní je možné se přihlašovat na Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze na téma Ve službách Nejvyššího. Podrobnosti o táboře naleznete na webu ministrantů brněnské diecéze <http://brno.signaly.cz/ministranti>.
     Přihlašujte se přes formulář na webu, a to do 31. 3. 2019. K potvrzené přihlášce je třeba zaplatit zálohu 500 Kč. Počet míst je omezen.
     Kontakt na hlavního vedoucího bohoslovce Jana Pavlíčka: mobil 720 612 426, e-mail <ministrantibrno@gmail.com>.

R. D. Mgr. Václav Knotek, pověřený péčí o ministranty brněnské diecéze

⇒ V roce 2019 vyhlašuje Otec biskup tyto sbírky v následujících termínech:

17. 02. 2019 6. neděle v mezidobí haléř sv. Petra
19. 05. 2019 5. neděle velikonoční sbírka na charitativní účely
23. 06. 2019 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce 
22. 09. 2019 25. neděle v mezidobí sbírka na podporu kněží a pastorace … (PULS)

20. 10. 2019 29. neděle v mezidobí sbírka na misie
01. 12. 2019 1. neděle adventní sbírka na církevní školství
Dobrovolná sbírka:
19. 04. 2019 Velký pátek Boží hrob

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]