Pořad bohoslužeb od 18. 11. do 25. 11. 2018 – 47. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 18. 11. do 25. 11. 2018 – 47. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice  18.30  za rodiče Krčkovy, sestru Marii a syna Pavla  
NE
18. 11.
33. neděle v mezidobí – Den bible 7:45 mše sv.
za … 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
PO
19. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí  18.00  za + paní Varaďovou
ÚT
20. 11.
Úterý 33. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  18.00  za požehnání pro bezdětné manžele (3)  
ČT
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice  7:45 mše sv.
za … 
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství  

23. 11.
sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
18.00 za + rodiče a nemocnou sestru
SO
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dūng Laca, kněze, a druhů, mučedníků  18.30  mše sv.
za … 
NE
25. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 za rodiče Josefa a Marii Malhockých 
10:30 za zemřelé rodiče a živé děti, vnuky a sestry a za dar zdraví 

Příležitostná oznámení v neděli 18. listopadu 2018:

⇒ 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]