Pořad bohoslužeb od 28. 1. do 4. 2. 2018 – 5. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 28. 1. do 4. 2. 2018 – 5. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
27. 1.
Sobota 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie    
18.30 na poděkování za 85 let života 
NE
28. 1.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 › za + Terezii Petruskovu
› na poděkování za 80. roků života
PO
29. 1.
Pondělí 4. týdne v mezidobí    
18.00 za + rodiče Václava a Leopoldu Kubíčkovy a + bratra Josefa 
ÚT
30. 1.
Úterý 4. týdne v mezidobí    
   
ST
31. 1.
Památka sv. Jana Boska, kněze    
18.00 za + Jána Bielicha a rodinu Horskou
ČT
1. 2.
Čtvrtek 4. týdne v mezidobí 7:45 za farní společenství 
   

2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Žehnání svíček a průvod    
18.00 za + Stanislava Ivičiče 
SO
3. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa     
18.30 za nemocnou osobu
NE
4. 2.
5. neděle v mezidobí 7:45 na poděkování za dar života
10:30 za + rodiče Snopkovy a Žůrkovy 

Příležitostná oznámení v neděli 28. ledna 2018:

⇒ ve středu nebudou mít školáci 6. – 9. třída v suterénu kostela náboženství (je pololetí a ve škole mají kratší vyučování)

⇒ v pátek na svátek Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. a navečer již adorace nebude, bude žehnání svící. Budeme se zvláště modlit za volby do farní rady.

⇒ příští neděli přijede R. D. Mgr. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze, správce fondu PULS. V závěru každé mše svaté nás seznámí s fondem PULS, prosíme připravte si na otce Pavla otázky týkající se fondu na podporu kněží a pastorace. Po mši bude následovat beseda s promítáním prezentace. Kdo se budete moci zdržet jste srdečně zváni.

⇒ příští neděli večer 4. 2. v 18.00 hod. bude koncert – podrobnosti na plakátku

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]