Pořad bohoslužeb od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden (aktualizováno 4.1.)

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně 18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy 
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 za + Annu Škrobáčkovu
10:30 za rodinu Smyčkovu a Niklovu
PO
7. 1.
Úterý po Zjevení Páně nebo sv. Rajmunda z Penafortu   18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
8. 1.
Úterý po Zjevení Páně    mše svatá nebude 
   
ST
9. 1.
Středa po Zjevení Páně  13.30 pohřeb se mší sv. St. Břeclav 
18.00 na poděkování za 80 let života a za ochranu Boží a P. Marie
ČT
10. 1.
Čtvrtek po Zjevení Páně  9:00 rekolekce kněží – za farní společenství
17.30 Adorace 

11. 1.
Pátek po Zjevení Páně  18.00 mše sv.
za . . .  
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 za + paní Anežku Steinerovu
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . .  
10:30 na poděkování za 50 let života 

Příležitostná oznámení v neděli 6. ledna 2018:

⇒ ve čtvrtek v 9.00 bude rekolekční mše svatá,  kněží pak budou pokračovat v suterénu kostela.

⇒ ve čtvrtek v 17.30 bude pravidelná měsíční adorace.

⇒ Doplnění statistiky z 31. 12. 2018: ve farnosti bylo v minulém roce uzavřeno 5 manželství, uděleno 34 křtů a 22 pohřbů.

⇒ Římskokatolická farnost Poštorná nás zve na poutní zájezd do Fátimi – Lisobonu a Porta v termínu 16. – 22. 9. 2019. Podrobnosti máte na vývěsce kostela.

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.
Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března 2019.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně 18.30 za + Marii a Jana Bačových a manžele Vrchotkových
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmilu a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše sv.
za . . . 
PO
31. 12.
večer mešní formulář „Na začátku občankého roku“  16.00  za + rodiče Viktorinovy 
16.40 Adorace
ÚT
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 7.45 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka 
10.30 za + Antonína a Albínu Gallovy 
ST
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
3. 1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně  7:45 za farní společenství

4. 1.
Pátek po oktávu Narození Páně  18.00 za + a živou rodinu Gajdovu a Bartošovu 
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně    
18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 za + Annu Škrobáčkovu
10:30 za + a živou rodinu Smyčkovu a Niklovu

Příležitostná oznámení v neděli 30. prosince 2018:

⇒ na závěr roku v pondělí 31. 12. 2018 bude na poděkování za uplynulý rok v kostele hned po mši svaté v 16.00 hod. adorace a TE DEUM.

Malé připomenutí některých aktivit a hospodaření v naší farnosti za minulý rok k 31. 12. 2018.

Ve farnosti bylo v minulém roce . . . . křtů, . . . . sňatků a . . . . . pohřbů.

Odeslané sbírky na biskupství v roce 2018

25. 02. 2018 sbírka haléř sv. Petra 27 300,- Kč
30. 03. 2018 sbírka na Boží Hrob v Jeruzalémě 3 100,- Kč
15. 04. 2018 sbírka na repatriaci vyhlášená sv. Otcem 45 200,- Kč
20. 05. 2018 sbírka na charitativní účely 23 100,- Kč
24. 06. 2018 sbírka na bohoslovce 34 150,- Kč
23. 09. 2018 sbírka na podporu kněží a pastorace… (PULS) 32 300,- Kč
21. 10. 2018 sbírka na misie 35 600,- Kč
18. 11. 2018 sbírka na den Bible 12 400,- Kč

Adopce na dálku®

     Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® organizovaný Arcidiecézní charitou Praha více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
     V naší farnosti jsme v uplynulém roce pro děti adoptované na dálku odeslali 56 000,- Kč, (500,- Kč měsíčně pro jedno dítě). Do této darované částky byl vložen také výtěžek z farního plesu.

     V naší farnosti pracuje také Misijní klubko č. 100236 – Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes 2300 ve více jak 190 Misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v

Celý článek

Průvodce adventem 2018 do mobilu

Tištěný Průvodce adventem je v tuto chvíli vyprodán. 

Aplikace „Průvodce adventem 2018″

Aplikace může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění adventních biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Raniero Cantalamessa, Vojtěch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, Gilberto Gillino, Anselm Grün, Daniela Fischerová, Karel Herbst, Tomáš Holub, Jan Kronštadtský, Šarbel Machlúf, James Martin, Paul Marie de Mauroy, Alessandro Pronzato, Timothy Radcliffe, Robert kardinál Sarah, Rami Shapiro, Václav Trmač, Jan Maria Vianney, Mariateresa Zattoniová.

Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

Celý článek