Pořad bohoslužeb od 19. 5. do 26. 5. 2019 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 5. do 26. 5. 2019 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
19. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 za + rodiče Žůrkovy a rodiny z obou stran 
10.30 za živé a zemřelé příslušníky rodu Krause a spřízněných rodů  
PO
20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera  18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu a duše v očistci 
ÚT
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi    mše svatá nebude 
ST
22. 5.
Středa po 5. neděli velikonoční  nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice     
18.00  
ČT
23. 5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
   

24. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční – den modliteb za církev v Číně – modlitba k Panně Marii v Še-Šan     
18.00  
SO
25. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční   10.30 křest; 15.00 svatební mše 
18.30 za + rodiče Mazáčovy a syna 
NE
26. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45  
10:30 za Jana Košťála 

Příležitostná oznámení v neděli 19. května 2019:

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 26. 5. 2019, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách.

⇒ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu

Příští neděli 25. 5. 2019 se i v naší farnosti uskuteční mimořádná sbírka vyhlášená biskupy na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]