Pořad bohoslužeb od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí      
18.30 za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 mše sv.
za … 
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 
 
PO
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze     
18.00  
ÚT
4. 12.
Úterý po 1. neděli adventní    mše svatá nebude 
   
ST
5. 12.
Středa po 1. neděli adventní     
18.00 na úmysl dárce 
ČT
6. 12.
Památka sv. Mikuláše, biskupa  7:45 za farní společenství
   

7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve     
18.00  
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek     ???
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45  
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. prosince 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost Oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. ???a večer od 20.00 hod. do 20.45 hod.

Tisk