Adventní kalendář 2013


Děti ve škole v náboženství i v kostele dostaly svůj malý adventní kalendář, na kterém si budou vyplňovat hvězdičky při plnění skutků lásky. Zároveň obdržely samolepící hvězdičky,které začaly lepit na velký společný farní kalendář, který máme v kostele. Kéž by pro nás byla adventní doba cestou napravování a zamyšlení, stejně jako to učíme naše děti…