Děkanátní setkání mládeže

sobotu 21.10.2023 se v naší farnosti konalo děkanátní setkání mládeže. Děkujeme za zorganizování P. Mariánu Kalinovi, milému hostu P. Petru Balátovi, který naši mládež doprovodil na světové setkání mládeže v Lisabonu, za pěkné odpoledne plné vzpomínek, seznamovacích her a zakončené adorací. Setkání se zúčastnila se mládež z Břeclavi, Moravské Nové Vsi, Hrušek, Týnce a Lanžhota. V modlitbě doufáme, že příště přibudou i mladí z dalších farností. Naší mládeži i P. Balátovi děkujeme ještě za pěkný vzpomínkový lisabonský večer, na který byli pozváni nejen rodiče, ale i ostatní farníci.