Pořad bohoslužeb od 4. 3. do 11. 3. 2018 – 10. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 4. 3. do 11. 3. 2018 – 10. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
3. 3.
 Sobota po 2. neděli postní    
18.30 za + manžela Josefa, rodiče Kománkovy a vnuka Václava 
NE
4. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
10:30 za . . .
 
PO
5. 3.
 Pondělí po 3. neděli postní    
18.00 za . . . 
ÚT
6. 3.
 Úterý po 3. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
7. 3.
 Středa po 3. neděli postní    
18.00 za + Jiřího Janoška při nedožitých 85 roků 
ČT
8. 3.
 Čtvrtek po 3. neděli postní 7:45 za farní společenství
   

9. 3.
 Pátek po 3. neděli postní  17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 za + rodinu Hlavenkovu 
SO
10. 3.
 Sobota po 3. neděli postní    
18.30 za + Vladimíru Ivančicovu, sestru a rodiče 
NE
11. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování P. Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
10:30 za + a živou rodinu Čerešnovu 
 14.30  pobožnost křížové cesty 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. března 2018:

⇒ sbírka svatopetrský Haléř minulou neděli vynesla 27 300,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům

⇒ příští neděli 11. 3. 2018 bude dobrovolná sbírka na topení. Každý může přispět podle svých možností. Děkujeme.

Týden modliteb za mládež

⇒ Týden před Květnou nedělí 18. – 25. 3. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež. Sekce pro mládež při ČBK připravuje modlitby vhodné k používání při slavení liturgie v tomto týdnu. K dispozici budou na stránkách <http://tmm.signaly.cz>.

⇒ Farnost Moravská Nová Ves zve všechny ministranty a šikovné děti břeclavského děkanátu na společné setkání spojené s fotbalovým turnajem Kdy: 10. 03. 2018 od 09:00 do 15:00 hod. Podrobnosti na vývěsce.

Noc kostelů 2018

⇒ Zveme farnosti k zapojení do jubilejního 10. ročníku Noci kostelů v pátek 25. 5. 2018. Potřebné informace včetně elektronické přihlášky jsou k dispozici na stránce <http://www.nockostelu.cz>, na Pastoračním středisku brněnské diecéze (Petrov 5, 602 00 Brno) se můžete obracet na diecézní koordinátorku Noci kostelů Mgr. Marii Pospíšilovou (e-mail <pospisilova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 296, mobil 736 523 614). V letošním roce neplánujeme žádné schůzky duchovních správců ani pořadatelů, je však možná individuální konzultace po předchozí domluvě.

Farnosti z území Jihomoravského kraje mohou požádat o příspěvek na financování aktivit a nutného vybavení Noci kostelů 2018 Jihomoravský kraj, letos opět s 30% spoluúčastí žadatele (dotační program Muzejní noci a Noci kostelů v JMK, viz <http://dotace.kr-jihomoravsky.cz>).

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]