Pořad bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2018 – 8. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 18. 2. do 25. 2. 2018 – 8. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO 17. 2.
Sobota po Popeleční středě     
18.30 za Boženu Dobšíčkovou 
NE
18. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Josefa a Filomínu Pivoňkových
10:30 za + rodiče Lacinovy a Ivančicovy 
14.30 pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání
PO
19. 2.
Pondělí po 1. neděli postní  18.00  Za + Miroslava Gála 
18.45 setkání – jak slavit velikonoční třídenní!
ÚT
20. 2.
Úterý po 1. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
21. 2.
Středa po 1. neděli postní    
18.00 Na úmysl dárce 
ČT
22. 2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra 7:45 za farní společenství
   

23. 2.
Pátek po 1. neděli postní  17.00  adorace – den modliteb a půstu za mír
18.00 za Boženu Vlčkovou
19.00 Přednáška P. ThDr. Jana Balíka, PhD. na téma: Manželská láska podle Amoris laaetitia
SO
24. 2.
Sobota po 1. neděli postní    
18.30 na úmysl dárce 
NE
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
10:30 Za + rodiče Salajovy a Pálkovy a všechny nemocné v rodině 

Příležitostná oznámení v neděli 18. února 2018:

sbírka na topení minulou neděli činila: 25 300,- Kč a faktura za leden je: 25 976,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ v pondělí 19. 2. po mši svaté v 18.45 hod. jste zváni na setkání – Jak slavit velikonoční třídenní – TRIDUUM! Setkání budou tři (19. 2.; 26. 2.; a 12. 3. vždy po mši svaté) a mají nám pomoci lépe se připravit na slavení velikonočního třídenní, které je jádrem naší křesťanské víry. Tento kratičký seminář je možné, pokud by byl zájem, během postní doby ještě jednou zopakovat.

⇒ v pátek 23. února 2018 po mši svaté bude přednáška P. ThDr. Jana Balíka, PhD. na téma: Manželská láska Amoris laaetitia – viz letáček na nástěnce. V sobotu setkání mládeže Podluží – viz pokyny o odjezdu.

Sbírka Haléř sv. Petra

⇒ Při bohoslužbách v neděli 25. 2. 2018 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2017 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 922 871 Kč.

⇒ Farnost Moravská Nová Ves zve všechny ministranty a šikovné děti břeclavského děkanátu na společné setkání spojené s fotbalovým turnajem. Kdy: 10. 03. 2018 od 09:00 do 15:00 hod.

farní tábor Břeclav 2018 se po dohodě se spoluorganizátory a po ustálení termínu se bude konat od 1.8.2018 do 4.8.2018 včetně. Místo bude na Radějově na faře.

⇒ Pozvánka na seminář Ideologie gender
Kněží, pracovníci diecézních pastoračních úseků, pastorační asistenti a další zájemci jsou zváni na seminář věnovaný aktuální ideologické hrozbě, která útočí na rodinu. Koná se 1. 3. 2018 na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Informace a přihlášky: http://www.rodiny.cz>. Seminář společně připravily pastorační sekce ČBK, Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK, Sekce pro mládež ČBK a Sekce církevního školství ČBK.

⇒ Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Ve své promluvě uvedl, že se budeme modlit především za obyvatele DR Kongo a Jižního Súdánu, kteří dlouhodobě trpí násilnými válečnými konflikty v jejich domovských zemích. Dále pak vyzval „všechny lidi bez ohledu na vyznání či náboženskou příslušnost, aby se k této iniciativě připojili způsobem, který považují za nejvhodnější“.

Při promluvě k věřícím, řekl, že mu velmi leží na srdci i osud lidí na Madagaskaru, který byl nedávno zasažený silným cyklónem. Tato přírodní katastrofa způsobila rozsáhlé škody a zahynuly při ní desítky lidí a desetitisíce přišly o střechu nad hlavou.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera patří obyvatelé ČR mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti, ačkoliv často naším nadstandartním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na celé řadě míst ve světě.

Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli i své bolesti,“ napsal v listu věřícím arcibiskup Graubner.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]