Pořad bohoslužeb od 5. 5. do 12. 5. 2019 – 19. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 5. 5. do 12. 5. 2019 – 19. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina Bohoslužba
SO
4. 5.
Sobota po 2. neděli velikonoční  18.30 za + Jakuba a Kateřinu Matouškovy 
NE
5. 5.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 za + manžela 
10.30 za + vnuka Bohumila Michla 
PO
6. 5.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka    na úmysl dárce 
18.00 za nemocnou sestru 
ÚT
7. 5.
Úterý po 3. neděli velikonoční     mše svatá nebude 
   
ST
8. 5.
Středa po 3. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí STÁTNÍ SVÁTEK     
18.00 za farní společenství 
ČT
9. 5.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční   mše v Břeclavi nebude v 9.00 mše svatá v Lednici – rekolekce

10. 5.
Pátek po 3. neděli velikonoční      
18.00 na úmysl dárce 
SO
11. 5.
Sobota po 3. neděli velikonoční   18.30  
NE
12. 5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek matek Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 7:45 za + rodiče z obou stran a děti a na úmysl dárce 
10:30 za + Vladimíra Zháněla, za živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. května 2019:

⇒ příští neděli, to je 12. 5. 2019 přijede R. D. Mgr. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze, správce fondu PULS. V závěru každé mše svaté nás seznámí s fondem PULS, prosíme připravte si na otce Pavla otázky týkající se fondu na podporu kněží a pastorace. Po mši podle zájmu bude následovat beseda. Kdo se budete moci zdržet jste srdečně zváni.

⇒ v sobotu 11.5.2019  se koná cyklovýlet pro farníky.
Trasa a program:
v 10:00 hod odjezd od kojenecké vody v Kančí oboře, lesem do CH.N.Vsi, kolem lanového centra k Bořímu Dvoru, odtud na Reistnu – zde možnost navštívit vyhlídku. Pokračovat budeme do Úval, kde  navštívíme kostel sv.Stanislava Kostky. Odtud do Valtic – prohlídka farního a klášterního kostela, možnost posedět ve farní kavárně. Z Valtic pojedeme do Hlohovce, kde navštívíme kostel sv.Bartoloměje a Hraniční zámeček Odtud kolem Tří Grácií a Nového Dvora návrat ke kojenecké vodě. Kontakt: Břetislav Střelský, 776 352 981, strelsky@atlas.cz

⇒ duchovní otec Josef přemýšlí o možné přípravě na přijetí svátosti biřmování v naší farnosti v příštím školním roce a zároveň prosí ochotné rodiny ve farnosti ke spolupráci na této přípravě. Ideální by bylo asi 5 – 6 rodin. Jednalo by se o jeden večer, jedenkrát za měsíc přijmout do rodiny malou skupinku mladých, nejedná se tedy o nic složitého a těžkého.  Prosíme přihlaste se mu osobně v zákristii. Děkujeme.

Od 6. do 12. května se modlíme zvláštním způsobem za duchovní povolání. Již tradiční Týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene už 56. Světový den modliteb za povolání. U této příležitosti se i letos na všechny věřící, především ale na mladé křesťany hledající své životní místo a poslání, obrací papež František se svým poselstvím

, jehož hlavní myšlenkou je tentokrát „Odvaha riskovat pro Boží příslib“.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]