Pořad bohoslužeb od 17. 2. do 24. 2. 2019 – 8. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 2. do 24. 2. 2019 – 8. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
16. 2.
Sobota 5. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie
18.30 za požehnání pro bezdětné manžele (6)
NE
17. 2.
6. neděle v mezidobí 7.45 za + Josefa Jabloneckého 
10.30 za farní společenství 
 
PO
18. 2.
Pondělí 6. týdne v mezidobí     
18.00 za dar zdraví pro kamarádku Marii
ÚT
19. 2.
Úterý 6. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
20. 2.
Středa 6. týdne v mezidobí     
18.00 za + rodiče Benkovičovy a Černohorské 
ČT
21. 2.
Čtvrtek 6. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve  7:45 mše sv. za . . .
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství    
17.30 animovaná ADORACE

22. 2.
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola     
18.00 za + rodiče a nemocnou sestru  
SO
23. 2.
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka     
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
24. 2.
7. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
10:30 na poděkování za 40 let společného života a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu 

Příležitostná oznámení v neděli 17. února 2019:

⇒ ve čtvrtek bude v 9.00 hod. mše svatá pro maminky na mateřské dovolené a navečer v 17.30 hod. animovaná adorace.

Sbírka „Haléř sv. Petra“

⇒ Při bohoslužbách v neděli 24. 2. 2019 (i v sobotu 23. 2. při mši svaté s nedělní platností) se uskuteční sbírka „Haléř sv. Petra“. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

⇒ Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu v brněnské katedrále
Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu vykoná biskup spolu s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry a zástupci místních společenství v katedrále (viz Uvedení do křesťanského života, čl. 120 – 140, také PI, čl. 17).
Zvu všechny výše uvedené k slavení mše svaté na první neděli postní 10. 3. 2019 v 10:30 hodin, při které budou tyto obřady vykonány. Sraz katechumenů spolu s jejich kmotry je v 10:10 hodin u vchodu do katedrály. Prosím duchovní správce farností, aby do středy 6. 3. 2019 nahlásili na sekretariát biskupství jmenný seznam katechumenů, kteří se tohoto ob­řadu zúčastní (katechumeni jsou při obřadu voláni jménem a je oznámena farnost, kde přijmou křest).

     Zúčastnit by se měli všichni katechumeni, kteří budou o Velikonocích pokřtěni, pokud jim v tom nebrání vážné překážky. Využijte prosím této příležitosti, kdy katechumeni mohou strávit den se svými kmotry a setkat se se svým otcem biskupem.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]