Pořad bohoslužeb od 3. 3. do 10. 3. 2019 – 10. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 3. do 10. 3. 2019 – 10. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 3.
mše z následující neděle 18.30 mše sv.
za . . .
NE
3. 3.
8. neděle v mezidobí 7:45 za + Václava a Martu Sůkalovy 
10:30 mše sv.
za . . .  
PO
4. 3.
Pondělí 8. týdne v mezidobí 18.00 mše sv.
za . . .  
ÚT
5. 3.
Úterý 8. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
6. 3.
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu  7.45 mše sv.
za . . . 
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
7. 3.
Čtvrtek po Popeleční středě  7:45 za farní společenství

8. 3.
Pátek po Popeleční středě  17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
9. 3.
Sobota po Popeleční středě  9.00 – 12.00 farní duchovní obnova
18.30 za + Vladimíru Ivančicovu, sestru a rodiče 
NE
10. 3.
1. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Jana a Boženu Tučkových a manžela Jana Hudečka 
10:30 za živou a + rodinu Čerešnovu 

Příležitostná oznámení v neděli 3. března 2019:

⇒ minulou neděli jsme při sbírce „Haléř sv. Petra“ vybrali 31 700,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

⇒ vřelé poděkování organizátorům maškarního karnevalu i farního plesu

⇒ na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.

⇒ na Popeleční středu po mši svaté (asi v 19.00 hod.) bude setkání s rodiči letošních prvokomunikantů. Na setkání se těší vaše katechetky i duchovní otec.

⇒ v sobotu 9. 3. 2019 od 9.00 hod do 12.00 hod. bude v naší farnosti na zahájení postní doby duchovní obnova. Podrobnosti na vývěsce.

sraz katechumenů na 1. neděli postí 10. 3. 2019 spolu s jejich kmotry je v 10:10 hodin u vchodu do brněnské katedrály. Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu bude vykonán při mši svaté  v 10.30 hod. Prosíme o modlitbu za naše dva katechumeny.

⇒ na vývěsce kostela máte pozvánku na Setkání mládeže Podluží v sobotu 16. 3. 2019. Přihlašování na setkání je u duchovního otce Josefa. Setkání je součástí připravované přípravy na svátost biřmování, která začne v červnu 2019 v naší farnosti. Prosím mládež, která uvažuje o této přípravě, aby se přihlásila.

⇒ duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožnosti křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky v pátek a podle domluvy i některou postní neděli.

⇒ 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu. Z naší farnosti se tuto neděli zúčastní dva katechumeni obřadu uvedení mezi čekatele křtu v Brně – katedrále.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]