Pořad bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
13. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18:30 za Františka a Ludmilu Barančicových
NE
14. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí D.)
10:30 za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala
PO
15. 1.
Pondělí 2. týdne v mezidobí    
18.00 za + paní Anežku Steinorovu 
ÚT
16. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí    bohoslužba nebude 
   
ST
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata    
18.00 za + rodinu Febendovu, Tučkovu a Marii Tučkovu 
ČT
18. 1.
Památka Panny Marie,Matky jednoty křesťanů 7:45 za farní společenství 
   

19. 1.
Pátek 2. týdne v mezidobí    
18.00 na poděkování za dožití 70 let života
SO
20. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
18.30 za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou 
NE
21. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za . . .

 

10:30 na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. ledna 2018:

⇒ Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý volný den mešního formuláře Za jednotu křesťanů.

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.

⇒ V pátek 12. 1. přišla faktura ze elektřinu spotřebovanou v měsíci prosinci a činí: 25 202,- Kč; VT 0,101 a NT 10,982 (srovnej s tabulkou v minulých ohláškách). Datum splatnosti faktury je 23. 1. 2018. Dnešní sbírka je na uhrazení této faktury.

⇒ upozornění na havarijní stav obkladaček na WC. Prosíme nedotýkejte se zduřelé stěny na WC pro ženy, je zde velké nebezpečí zborcení a následného úrazu. Duchovní správa prosí ochotné muže o radu a pomoc v této věci. Děkujeme.

⇒ Topení v kostele – spotřeba elektrické energie – tabulka

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč
prosinec 2017 0,101  10,982  25 202,- Kč

»»» V topné sezóně bude sbírka na úhradu elektrické energie vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]