Pořad bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2018 – 7. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 11. 2. do 18. 2. 2018 – 7. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
10. 2.
Památka sv. Scholastiky, panny
18.30 za . . .
NE
11. 2.
6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných 7.45 za . . . 
10.30 za + rodiče (píC) 
PO
12. 2.
Pondělí 6. týdne v mezidobí    
18.00 za . . . 
ÚT
13. 2.
Úterý 6. týdne v mezidobí    
   
ST
14. 2.
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu 7:45  za . . .  
18.00 za rodiče Benkovičových a Černohorských 
ČT
15. 2.
Čtvrtek po Popeleční středě  rekolekce v Lanžhotě v 9.00 hod. 
   

16. 2.
Pátek po Popeleční středě  17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 za . . .  
SO
17. 2.
Sobota po Popeleční středě     
18.30 za Boženu Dobšíčkovou 
NE
18. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Josefa a Filomínu Pivoňkových
10:30 za + rodiče Lacinovy a Ivančicovy 
14.30 pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. února 2018:

⇒ dnešní sbírka je na úhradu faktury za topení v měsíci lednu 2018. Upřímné Pán Bůh zaplať.

⇒ v sobotu 24. 2. od 9.00 hod. bude setkání mládeže Podluží v Moravské Nové Vsi (viz plakátek). Mládež, která má zájem, ať se přihlásí u Otce Josefa Chyby anebo u paní Ireny Kyliánové během tohoto týdne, nejpozději příští neděli 18. 2. během dopoledne. Je třeba nahlásit počet účastníků, kvůli zajištění oběda a občerstvení.

na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.

⇒ na stolečku máte podrobnosti k fondu PULS, který nám minulou neděli představil Otec Pavel Kafka.

⇒ v zákristii je možné již zapisovat úmysly mší svatých na měsíce duben, květen a červen 2018. Jsou ještě volné mše svaté na únor a březen 2018.

⇒ 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu. U nás  budou představeny děti, které se letos budou připravovat k 1. svatému přijímání.

⇒ duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožností křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky. Prosím o domluvu, jak je to třeba ohlásit.

 [print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]