Naše mládež nespí….a děti už vůbec ne!

Nevěříte? V sobotu před Květnou nedělí se diecézního setkání mládeže v Brně zúčastnil rekordní počet Břeclaváků – dvacet pět! Určitě je to dáno i tím, že řada z nich se poctivě připravuje na biřmování.

V brněnské katedrále dostala animátorský „glejt“ i čtyři děvčata z naší farnosti, přejeme nejen jim, ale i naší farnosti, aby jim to nadšení vydrželo.

Ukázaly nám to už další den – na Květnou neděli pomohly zorganizovat už tradiční dětskou křížovou cestu. Dětem z náboženství patří velká pochvala za pěkné modlitby a také obrázky jednotlivých zastavení, kterými vyzdobily náš kostel. Křížovou cestou pro ně vyvrcholilo postní snažení – sbírání drahokamů za skutky lásky na papírovou monstranci v kostele.

Kluci zorganizovali ministrování nejen při křížové cestě, ale po dlouhé době obnovili ministrantskou schůzku, která pro ně nebyla jen zábavou, ale také poučením.

A naše děvčata? Založila misijní klubko. O jejich misijních aktivitách Vás budeme průběžně informovat.

Schůzky misijního klubka i „odpoledne nejen pro ministranty“ plánují naši mladí dělat pravidelně, ideálně jednou za měsíc.

Mnoho z nich se zúčastnilo i farního výletu pro rodiče z dětí. Uskutečnil se na konci dubna. Cílem byla Sloupsko-šošůvská jeskyně a klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Počasí vyšlo opravdu krásně, a o boží ochraně jsme se přesvědčili i při nehodě, kdy do našeho autobusu na křižovatce vrazila nepozorná řidička. Nikomu se nic nestalo, autobus zůstal (na rozdíl od zničeného auta) pojízdný, a děti při neplánované přestávce objevily krásné dětské hřiště v Petrovicích. Za vše jsme mohli pak v bazilice Porta Coeli děkovat, a také prosit za vše, co nás čeká….

Také už se těšíte?