Jak se nám spalo v kostele?

Tento víkend 4. a 5.10. se v naší farnosti konala akce přespání v kostele. Akce byla určena pro děti 3. až 8. tříd. Program začínal hrou v 17 hodin. Zhruba v 19:45 byla připravena večeře, po večeři jsme mohli shlédnout půlhodinový film, který pro nás sestříhal Vojta Kylián z videosekvencí nahraných na letošním farním táboře. Po filmu následovaly fotky z tábora, ale bonusová videa byla natolik úspěšná, že jsme si je pouštěli ještě několikrát. Dík za fotografie a videa na táboře patří Vojtovi Kyliánovi, Marušce Kyliánové a Homérovi.

Modlitba chval u svatostánku probíhala po promítání. Děkovné modlitby nás všech, stejně jako krátká modlitba z breviáře doprovázela kytara. Posledními body programu byla už jen hygiena a po večerce se děti a mládež odebraly spát. Noclehárna byla tvořena knihovnou v suterému kostela, kde kempovala děvčata a betlémem pro chlapce. O půlnoci již byl naprostý klid, ale je nutno uznat, že i přes větší počet děvčat byla knihovna klidná o dobrou půlhodinu dřív.

Vraťme se ještě k odpolední hře. Těžko říct, zda to byla bojovka (o čas), strategie nebo obojí. Spíš ani jedno. Asi to byla hlavně „běhavka,“ protože trasa pro každou ze 6 skupin měřila 7,6 km. Princip byl ale jasný: Bylo celkem 9 stanovišť – kaple u vodárny, dvakrát kaple u nádraží, zaparkované auto na parkovišti, zámek, dřevěný pěší most vedoucí k zámku a rotundě, altán u kančí obory, určitá ulice ve městě a Česká spořitelna. Na většině stanovišť byla obálka nebo krabička s pokyny a někde i s předmětem, který musela skupina přinést do cíle (do kostela), ale například u České spořitelny se měli soutěžící pouze vyfotit (u platbomatu) a zjistit otevírací dobu.

V neděli nás probudily zvony. Teda jak koho. Chapce probudil Kyliho mobil, ale pak usnuli, na zvony moc nereagovali. Proto je musela probudit děvčata se zpěvem „Půjdem spolu do Betléma.“ Následovala snídaně, zkouška sboru a výuka náboženství.

Petr K.

Po kliknutí na fotku se vám zobrazí fotogalerie