Pořad bohoslužeb od 29. 4. do 6. 5. 2018 – 18. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 4. do 6. 5. 2018 – 18. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
28. 4.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
18.30 za + rodiče Šenkovy
NE
29. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Šmídkovu a Ivičičovu
10:30 za zemřelou a živou rodinu Ciprysovu a Teturovu
   
PO
30. 4.
Pondělí po 5. neděli velikonoční    
18.00 mše sv.
za . . .
ÚT
1. 5.
Úterý po 5. neděli velikonoční ne o sv. Josefa dělníka  17.20 ! májová pobožnost
18.00 za + Jana Dvořáka a celou živou a zemřelou rodinu
ST
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
18.00 za zemřelou a živou rodinu Kyliánovu
ČT
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 7:45 za farní společenství
   

4. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční – první pátek v měsíci 8.00 – 12.00  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18.00 mše sv.
za . . .
SO
5. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční    
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za rodinu Klenkovu
NE
6. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Královu
10:30 za + Dunušku Zajíčkovu
   

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. dubna 2018:

⇒ Ekonomická rada farnosti

31. března 2018 vypršelo 5-ti leté funkční období ekonomické rady farnosti jmenované otcem Ondráčkem. Nový farář břeclavské farnosti jmenoval od 1. 4. 2018 novou ekonomickou radu. Předseda rady je nový farář P. Josef Chyba a její členové jsou: Ing. Michal Kylián, Ing. Marcela Pardovská, Petr Nesvadba, Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.

⇒ v prodejně jsou nové růžence, křížky a knihy.

⇒ Manželské ohlášky

ve smyslu kánonů 1067 a 1069 CIC, oznamujeme, že: Lukáš Vymyslický z Břeclavi a Tereza Prokopová z Břeclavi si udělí dne 5. 5. 2018 ve farnosti Břeclav – Poštorná svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

⇒ Májové pobožnosti

v úterý začíná růžencový měsíc. V 17.20 hod. bude první májová pobožnost a pak následuje mše svatá v 18.00 hod. Májové budou tak, jak v minulých letech. Duchovní správa prosí, přijďte se domluvit, kdo by jste se chtěli zapojit.

⇒   Na diecézní pouť ministrantů se bohužel pro děkanství nepodařilo objednat autobus. Za naši farnost, se o společné cestě (vlakem či auty) domlouvejte s Petrem Kočišem na telefon 730 662 442. Místo srazu pro naše děkanství: Bílovice nad Svitavou, výchozí bod: kostel. čas: 8, 45, trasa – světle zelená. Pořadatel na místě srazu: Mráz Lukáš 739 139 263.
Hlavní pořadatel: Václav Knotek 734 264 124.

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 6. 5. 2018, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 22. 4. do 29. 4. 2018 – 17. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 22. 4. do 29. 4. 2018 – 17. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
21. 4.
Sobota po 3. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve     
18.30 za + rodinu Morávkovu, Třetinovu a Huskovu 
NE
22. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 7:45 za + rodiče Láníčkovy a syna Františka 
10:30 mše sv. za . . . 
 
PO
23. 4.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze  15.00 pohřeb z kostela paní Marie Jílkové 
18.00 mše sv. za . . . 
ÚT
24. 4.
Úterý po 4. neděli velikonoční nebo sv. Jiří, mučedníka   mše svatá nebude 
   
ST
25. 4.
Svátek sv. Marka, evangelisty   9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 za + Josefa Darmovzala a dvoje rodiče
ČT
26. 4.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
   

27. 4.
Pátek po 4. neděli velikonoční     
18.00 za Leopolda Kaňu, manželku a syny
SO
28. 4.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
18.30 za + rodiče Šenkovy 
NE
29. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Šmídkovu a Ivičičovu 
10:30 za zemřelou a živou rodinu Ciprysovu a Teturovu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. dubna 2018:

⇒ Sbírka minulou neděli na pomoc při obnově domovů obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu vynesla 45 200,- Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať

⇒ Topení v kostele

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba Vybralo se!
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč běžně v ne
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč běžně v ne
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč běžně v ne
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč běžně v ne
prosinec 2017 0,101 10,982 25 202,- Kč běžně v ne
leden 2018 0.129 12,206 25 976,- Kč 33 700,- Kč
únor 2018 0,075 14,761 29 085,- Kč 25 300,- Kč
březen 2018 0,092 13,719 27808,- Kč 15 500,- Kč
duben 2018 sbírka nebyla

»»» ve sbírkách na topení budeme opět pokračovat začátkem topné sezony. Děkujeme všem štědrým dárcům. 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 15. 4. do 22. 4. 2018 – 16. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 4. do 22. 4. 2018 – 16. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
14. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční     
18.30  
NE
15. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + Vlastimila Bártu 
10:30 za spásu duše pro zemřelou Janu
 
PO
16. 4.
Pondělí po 3. neděli velikonoční     
18.00  
ÚT
17. 4.
Úterý po 3. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
18. 4.
Středa po 3. neděli velikonoční     
18.00  
ČT
19. 4.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
17.30  HODINOVÁ ADORACE za povolání a oživení víry v naší farnosti

20. 4.
Pátek po 3. neděli velikonoční   18.00 za nemocnou sestru  
18.45 setkání mládeže, která byla už u biřmování
SO
21. 4.
Sobota po 3. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve     
18.30 za + rodinu Morávkovu, Třetinovu a Huskovu 
NE
22. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 7:45 za + rodiče Láníčkovy a syna farntiška 
10:30  
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. dubna 2018:

⇒ dnes je celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Děkujeme.

⇒ Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (15. – 22. dubna 2018), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře.
V naší farnosti se budeme modlit za povolání, katechumeny, oživení víry . . .  ve čtvrtek 19. 4. od 17.30 do 18.30 hod. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ Prosím, abyste informovali jednotlivé farnosti o rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

 Farní tábor Břeclav ve spolupráci se Sdružením Petrov bude od 1. do 4.srpna 2018 na radějovské faře. Hlavním vedoucím je Dr. Ing. Vratislav Nakvasil. Přihlášky budou na stolečku, popř. u nástěnky, kde jsou všechny podrobnosti, včetně kontaktu. Rodiče mohou vyzvednout. (po ohláškách ještě oznámí mladí Kyliánovi).

⇒ Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna 5. května 2018
     Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti putují po jednotlivých děkanátech. Po krátkém úvodu vycházejí ministranti na cca 7 kilometrů dlouhou trasu. V průběhu cesty jsou připraveny aktivity a soutěže. Téma letošní pouti se týká svatého Václava.
další informace připravujeme.
S sebou: Pevnou uzavřenou obuv, dobrou pláštěnku, pití, lehkou svačinku a hlavně dobrou náladu a otevřené srdce!
Program:
8:30 – 9:00 Sraz na určených místech (viz níže)
12:00 – 12:30 Příchod poutníků na Vranov, připravené občerstvení – párek, chleba, čaj, šťáva.
13:30 Předprogram
15:00 Mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v kostele Narození Panny Marie
Kontakty:
stránky: brno.signaly.cz/ministranti
e-mail: ministrant@centrum.cz
mobil: 734 264 124
facebook: https://www.facebook.com/events/207470113322328/

MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 8. 4. do 15. 4. 2018 – 15. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 4. do 15. 4. 2018 – 15. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30  
NE
8. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + rodiče Viktorinovy a prarodiče z obou stran 
10:30 za + členy rodiny Šoustkovy, Mužíkovy a Trembošovy 
14:30 adorace k Božímu milosrdenství 
PO
9. 4.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ     
18.00 na úmysl dárce 
ÚT
10. 4.
Úterý po 2. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
11. 4.
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka  9:00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  
18.00 za + Julii a Františka Kudlíkovy a za živé a zemřelé rodiny z obou stran 
ČT
12. 4.
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční  mše svatá v Břeclavi nebude
9.00  mše Moravský Žižkov – rekolekce

13. 4.
Pátek po 2. neděli velikonoční     
18.00 za obrácení srdce k Bohu pro Marka 
SO
14. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční     
18.30  
NE
15. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + Vlastimila Bártu 
10:30 za spásu duše pro zemřelou Janu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. dubna 2018:

dnes odpoledne ve 14.30 bude ADORACE k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání s TE DEUM na zakončení velikonočního oktávu. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 3 100,- Kč z pokladničky u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme všem štědrým dárcům. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi.

⇒ ve středu 11. 4 v 9.00 hod. bude opět mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Další mše svaté jsou plánovány následovně: 25. dubna, 9. a 23. května a 6. června. Přes letní prázdniny tyto mše svaté nebudou.

⇒ ve čtvrtek mše svatá u nás v Břeclavi nebude. Kněží mají rekolekční setkání a začínají společnou mší svatou v 9.00 hod. v Moravském Žižkově.

⇒ příští neděli při mši svaté v 10.30 hod. bude obřad přijetí do katechumenátu. Prosíme, doprovázejte naše mladé žadatele a křest, také svojí modlitbou.

⇒ přečíst výzvu ČBK k celonárodní sbírce na repatriaci příští neděli, tj. 8. 4. 2018.

Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční 19. – 22. 4. 2018 na Velehradě.Letošní již čtrnáctý ročník nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskusních skupinkách a večerní programy v podobě koncertů, posezení u vína a cimbálu nebo nejrůznějších způsobů modliteb. Tematicky bude akce zaměřena na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí v životě každého člověka. Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání odpovědnosti sám za sebe, tak z pohledu odpovědnosti za okolní svět.Přihlašování je možné za zvýhodněnou cenu prostřednictvím internetových stránek <http://studentskyvelehrad.cz>.Jana Havlíčková, tisková mluvčí – Studentský Velehrad 2018

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek