Pořad bohoslužeb od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových
PO
9. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů    
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
10. 7.
Úterý 14. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
12. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

13. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha     
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
14. 7.
Sobota 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
15. 7.
15. neděle v mezidobí 7:45 za Antonína Ivančice 
10:30 na poděkování za 50 roků společného života
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. července 2018:

⇒ Sbírka na bohoslovce vynesla minulou neděli 34 150,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v zákristii je možné si zadat úmysly na mše svaté již do konce roku 2018

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí   18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 
PO
2. 7.
Pondělí 13. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
4. 7.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata  7.45  mše sv. za . . .
Adorační den farnosti – ROZPIS !!
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy  7:45 za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
  pouť Mikulčice – Valy v 16.30

6. 7.
Pátek 13. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  18.00  mše sv.
za . . .  
svátostné požehnání na 1. pátek
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových

 

Příležitostná oznámení v neděli 1. července 2018:

⇒ Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ ve středu 4. 7. je v naší farnosti adorační den. Prosíme napište se na rozpis služeb vzadu na stolečku, aby kostel mohl zůstat celý den otevřen k modlitbě. Adorační den farnosti začneme ráno v 7.45 hod. mší svatou a zakončí společnou adoraci od 17.20 hod. se svátostným požehnáním v 17.50 hod a následně taktéž mší svatou v 18.00 hod. Během adorace bude příležitost ke svaté zpovědi ráno od 8.30 hod. do 9.00 hod. a večer od 16.50 hod do 17.15 hod.

⇒ Na první pátek 6. 7. adorace již nebude! Po večerní mši svaté bude jen svátostné požehnání na 1. pátek v měsíci.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
23. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo památka Panny Marie    
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 7:45 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
10:30 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka 
PO
25. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
26. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
27. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského    
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
28. 6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 7:45 za farní společenství
   

29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze    
18.00 za Marii Mrázkovou a syna Jendu 
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí  13.30  svatební mše Martina Vránová a Róbert Takács  
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. června 2018:

⇒ Příští neděli 1. 7.  bude sbírka na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 17. 6. do 24. 6. 2018 – 25. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 6. do 24. 6. 2018 – 25. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
16. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 11.00 udílení svátosti křtu 
18.30 za + Antonína Kunce, bratra a rodiče 
NE
17. 6.
11. neděle v mezidobí 7:45 za Annu Lubalovu 
10:30 za Annu a Stanislava Jungovy a rodinu Jungovu, Michalicovu a Konečných 
PO
18. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí     
18.00 mše svatá
za . . . 
ÚT
19. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumanna   mše svatá nebude 
   
ST
20. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí     
18.00 mše svatá
za . . . 
ČT
21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  7:45 ! za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
   

22. 6.
Pátek 11. týdne v mezidobí nebo sv. Paulína Nolánského, biskupa nebo sv. Jana Fishera    
18.00 mše svatá
za . . . 
SO
23. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo památka Panny Marie    
18.30  
NE
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 7:45 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
10:30 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. června 2018:

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek