Informace – nová modlitba Otče náš?

⇒ V uplynulých dnech se nejen u nás šířila zpráva o tom, že papež František údajně změní znění modlitby Otče náš tak, že místo slov a neuveď nás do pokušení bude nedopusť, abychom podlehli pokušení.
K tomu je vhodné dodat, že už překlad doc. Václava Bognera, z něhož vycházejí texty používané při liturgii (a který lze považovat za revizi překladu dr. Pavla Škrabala z Babic), už v roce 1989 má na příslušném místě Matoušova evangelia tuto poznámku: Protože některá slova v českém Otčenáši dostala během času trochu odlišný význam, je třeba několik vysvětlivek. … Překlad Otčenáše do nové češtiny by zněl asi takto: Náš Otče v nebi, projev svou slávu a moc, kéž už přijde tvoje království, kéž se uskutečňuje na nebi i na zemi, co ty chceš. Náš denní chléb nám dej dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám, a nedopusť, abychom upadli do pokušení, ale ochraň nás před zlým duchem. Také uznávané zahraniční komentáře k Novému zákonu v plné shodě připomínají, že smysl této prosby zní: a nedopusť, abychom v pokušení padli. Důvodem zdánlivého rozdílu je to, že překlad není převodem slov z jednoho jazyka do druhého, ale vyjádřením téhož sdělení v jiném jazyce.
Papež František tedy neřekl nic nového ani překvapivého. Lze ovšem předpokládat, že se ještě nějaký čas budou ozývat lidé, kteří toto nevědí, včetně duchovních.

Celý článek

Podej pomocnou ruku

Chcete mít čistý kostel? Přidejte se do naší party.

V současné době uklízí kostel 20 žen, které jsou rozdělené do 4 skupin. Je to málo. 80% žen je starších 70 let, většinu trápí zdravotní potíže.
Chceme mít čisto doma, proč se nepřičinit, aby mohl být čistý i Dům Páně?
Moc bych si přála, aby úklid kostela nestál pouze na „ důchodkyních“, ale aby se party trochu omladily a bylo nás víc. Vždyť úklid trvá 1 – 1,5 hodiny a myslím, že každý farník by tento čas mohl věnovat nejen pro zkrášlení kostela, i úklid je služba Bohu.
Přáli bychom si, aby tato naše prosba nezůstala bez kladné odezvy.

Pokud by nám chtěl někdo pomoci, ať se u mne přihlásí.
Marie Loučková 774 653 384

Celý článek