Pozvání zvláště pro mládež

pozvání zvláště pro mládež (zvláště pro ty, kteří uvažují, že se budou připravovat k přijetí svátosti biřmování):

1)    Celostátní setkání animátorů je formační setkání pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti práce s mládeží. Během setkání každý absolvuje dva workshopy, které pokrývají různá aktuální témata: společenství; média; grafika & vizuál; modlitba; evangelizace; hudba; selfmanagement; komunikace. Setkání proběhne v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz/

2)         Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

Celý článek

Informace – nová modlitba Otče náš?

⇒ V uplynulých dnech se nejen u nás šířila zpráva o tom, že papež František údajně změní znění modlitby Otče náš tak, že místo slov a neuveď nás do pokušení bude nedopusť, abychom podlehli pokušení.
K tomu je vhodné dodat, že už překlad doc. Václava Bognera, z něhož vycházejí texty používané při liturgii (a který lze považovat za revizi překladu dr. Pavla Škrabala z Babic), už v roce 1989 má na příslušném místě Matoušova evangelia tuto poznámku: Protože některá slova v českém Otčenáši dostala během času trochu odlišný význam, je třeba několik vysvětlivek. … Překlad Otčenáše do nové češtiny by zněl asi takto: Náš Otče v nebi, projev svou slávu a moc, kéž už přijde tvoje království, kéž se uskutečňuje na nebi i na zemi, co ty chceš. Náš denní chléb nám dej dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám, a nedopusť, abychom upadli do pokušení, ale ochraň nás před zlým duchem. Také uznávané zahraniční komentáře k Novému zákonu v plné shodě připomínají, že smysl této prosby zní: a nedopusť, abychom v pokušení padli. Důvodem zdánlivého rozdílu je to, že překlad není převodem slov z jednoho jazyka do druhého, ale vyjádřením téhož sdělení v jiném jazyce.
Papež František tedy neřekl nic nového ani překvapivého. Lze ovšem předpokládat, že se ještě nějaký čas budou ozývat lidé, kteří toto nevědí, včetně duchovních.

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 23. 6. do 30. 6. 2019 – 26. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 6. do 30. 6. 2019 – 26. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 7.45  
10.30 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
 
PO
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE     
18.00  
ÚT
25. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
26. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí     
18.00  
ČT
27. 6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

28. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  18.00 na poděkování za dožitých 94 roků života a Boží požehnání
SO
29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek      
18.30  
NE
30. 6.
13. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí F,) 
10:30 za + Annu a Jakuba Čapkovy 
 

Příležitostná oznámení v neděli 23. června 2019:

⇒ dnes je pravidelná sbírka na bohoslovce. Děkujeme všem štědrým dárcům.

u vchodu do kostela máte pozvánku na 12. Katolickou charismatickou konferenci v Brně od 9. do 13. 7. 2014. Podrobnosti také na http://konference.cho.cz.

– hodinová adorace před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží bude v naší farnosti dne: 

– příští neděli po mši svaté poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdrželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 16. 6. do 23. 6. 2019 – 25. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 6. do 23. 6. 2019 – 25. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
16. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7.45 za + Elišku Rusínovou 
10.30 za syna Josefa Miklíka, rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
 
PO
17. 6.
Pondělí 11. týdne v mezidobí     
18.00  
ÚT
18. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
19. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa     
18.00 za + rodinu Odstrčilíkovu a Pajchlovu 
ČT
20. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek 
18.00 za farní společenství 

21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka     
18.00  
SO
22. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí     
18.30 za živé rodiny 
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
10:30  
 

Příležitostná oznámení v neděli 16. června 2019:

⇒ sbírka na Katolickou charitu vynesla minulou neděli xxxx,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

⇒ v neděli 23. 6. bude ve všech farnostech naší diecéze pravidelná sbírka na bohoslovce

Tisk

Celý článek