Pořad bohoslužeb od 19. 5. do 26. 5. 2019 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 5. do 26. 5. 2019 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
19. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 za + rodiče Žůrkovy a rodiny z obou stran 
10.30 za živé a zemřelé příslušníky rodu Krause a spřízněných rodů  
PO
20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera  18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu a duše v očistci 
ÚT
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi    mše svatá nebude 
ST
22. 5.
Středa po 5. neděli velikonoční  nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice     
18.00  
ČT
23. 5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
   

24. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční – den modliteb za církev v Číně – modlitba k Panně Marii v Še-Šan     
18.00  
SO
25. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční   10.30 křest; 15.00 svatební mše 
18.30 za + rodiče Mazáčovy a syna 
NE
26. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45  
10:30 za Jana Košťála 

Příležitostná oznámení v neděli 19. května 2019:

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 26. 5. 2019, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách.

⇒ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu

Příští neděli 25. 5. 2019 se i v naší farnosti uskuteční mimořádná sbírka vyhlášená biskupy na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 12. 5. do 19. 5. 2019 – 20 . týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 12. 5. do 19. 5. 2019 – 20 . týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
11. 5.
mše z neděle 18.30  
NE
12. 5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek matek Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, Svátek matek 7.45 za + rodiče z obou stran a děti a na úmysl dárce 
10.30 za + Vladimíra Zháněla, za živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci  
 
PO
13. 5.
Pondělí po 4. neděli velikonoční nebo Panny Marie Fatimské     
18.00 za + Evu Novákovou 
ÚT
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
15. 5.
Středa po 4. neděli velikonoční     
18.00 za farní společenství 
ČT
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech  7:45
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  

17. 5.
Pátek po 4. neděli velikonoční     
18.00  
SO
25. 5.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka 11.00 svatební obřad a křest
18.30
NE
19. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodiče Žůrkovy a rodiny z obou stran 
10:30 za živé a zemřelé příslušníky rodu Krause a spřízněných rodů 
 

Příležitostná oznámení v neděli 12. května 2019:

⇒ k dnešnímu Svátku matek, vám všem žehná a matkám duchovní otec vyprošuje hojnost Božího požehnání a vnitřní pokoj a radost Krista zmrtvýchvstalého

Tisk

Celý článek