Výzva-ke-zvonění-zvonů 21.9.2019 – připomínka Mezinárodního dne míru

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2019 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v sobotu 21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

Na stránce https://sharingheritage.de/kulturerbejahr/europaweites-glockenlaeuten/ je možno si pohlédnout, která místa v Evropě byla do této společné akce zapojena v loňském roce.

  1. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR

generální sekretář ČBK

Celý článek

Co je to biřmování?

BIŘMOVÁNÍ je SVÁTOST, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání KŘIŽMEM, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve.

YOUCAT č. 203

Celý článek