Pořad bohoslužeb od 9. 6. do 16. 6. 2019 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 6. do 16. 6. 2019 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
9. 6.
. neděle v mezidobí 7.45  
10.30 na poděkování 70 roků života 
 
PO
10. 6.
     
18.00  
ÚT
11. 6.
    mše svatá nebude 
   
ST
12. 6.
     
18.00  
ČT
13. 6.
  7:45 za farní společenství
   

14. 6.
     
18.00  
SO
15. 6.
     
18.30  
NE
16. 6.
. neděle v mezidobí 7:45  
10:30  
 

Příležitostná oznámení v neděli 9. června 2019:

⇒ v z

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 2. 6. do 9. 6. 2019 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 6. do 9. 6. 2019 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
2. 6.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky 7.45 za + rodiče a bratra Jana 
10.30 na poděkování za 11 let života a za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry  
PO
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků     
18.00  
ÚT
4. 6.
Úterý po 7. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
ST
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     
18.00 za + Františka Findu 
ČT
6. 6.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Norberta, biskupa  7:45 za farní společenství
   

7. 6.
Pátek po 7. neděli velikonoční   8.00 – 12.00 adorace 
18.00 za + dceru Jarmilku Houdkovu a celou rodinu 
SO
8. 6.
Sobota po 7. neděli velikonoční  18.30 za + Miroslava Prajku 
NE
9. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45  
10:30 na poděkování 70 roků života 

Příležitostná oznámení v neděli 2. června 2019:

⇒ napište se prosíme na rozpis k adoraci od 8.00 do 12.00 hod. na 1. pátek v měsíci

Sbírka na charitativní účely
příští neděli 9. 6. 2019 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely. O sbírce jste byli informováni plakátkem a dopisem. Děkujeme všem štědrým dárcům.

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 26. 5. do 2. 6. 2019 – 22. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. 5. do 2. 6. 2019 – 22. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
26. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45  
10.30  za Jana Košťála
PO
27. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční     
18.00  
ÚT
28. 5
Úterý po 6. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
29. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční     
18.00 za farní společenství 
ČT
30. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 
 18.00 za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu

31. 5.
Svátek Navštívení Panny Marie  15.00 zpověď k 1. sv. přijímání 
18.00 za + Danu Polákovou 
SO
1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka  14.30  udílení svátosti křtu 
18.30 za zemřelého manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
2. 6.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky 7:45 za + rodiče a bratra Jana 
10:30 na poděkování za 11 let života a za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 

Příležitostná oznámení v neděli 26. května 2019:

Informace pro děti z třetích tříd a jejich rodiče:
V pátek 31. 5. v 15.00 hod. půjdou děti poprvé ke svátosti smíření a zároveň si ,,natrénují“ nedělní mši svatou (kde budou děti stát, jak číst přímluvy apod.). Prosíme děti, aby si v pátek přinesli také svůj deníček s nálepkami. Ke svátosti smíření zveme také rodiče, kmotry a ostatní příbuzné. Budou k dispozici 2 cizí zpovědníci kromě místních duchovních Otců.

⇒ dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Děkujeme všem štědrým dárcům.

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 19. 5. do 26. 5. 2019 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 5. do 26. 5. 2019 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
19. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 za + rodiče Žůrkovy a rodiny z obou stran 
10.30 za živé a zemřelé příslušníky rodu Krause a spřízněných rodů  
PO
20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera  18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu a duše v očistci 
ÚT
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi    mše svatá nebude 
ST
22. 5.
Středa po 5. neděli velikonoční  nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice     
18.00  
ČT
23. 5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
   

24. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční – den modliteb za církev v Číně – modlitba k Panně Marii v Še-Šan     
18.00  
SO
25. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční   10.30 křest; 15.00 svatební mše 
18.30 za + rodiče Mazáčovy a syna 
NE
26. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45  
10:30 za Jana Košťála 

Příležitostná oznámení v neděli 19. května 2019:

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 26. 5. 2019, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách.

⇒ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu

Příští neděli 25. 5. 2019 se i v naší farnosti uskuteční mimořádná sbírka vyhlášená biskupy na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

Tisk

Celý článek