Informace z centra pro mládež

1)      V neděli 29. 2. 2020 začal Týden modliteb za mládež.

Bude probíhat do 5. 4. Pojďme se spojit v modlitbách za všechny mladé lidi v naší zemi a na celém světě. Pomůckou k modlitbám pro Vás může být brožurka s texty. Modlitbu naleznete i v aplikaci Izidoor (Modli se/Průvodce duchovním životem/Jiná témata – brožura k TMM).

2)      Otec biskup Vojtěch Cikrle zasílá svůj pozdrav a povzbuzení pro prožívání tohoto času, kdy se nemůžeme společně setkat v katedrále na Diecézním setkání mládeže v sobotu 4. 4. 2020. Můžete sdílet nejen mladým: https://www.facebook.com/dcmbrno/videos/531623714206523/

3)      Vzhledem ke zrušení Diecézních setkání mládeže proběhne v sobotu 4. 4. v 17.00 hodin v TV Noe Studio Vstaň!, které budou moderovat Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež a kolegyně z brněnského DCM Jitka Tesařová. Pozvěte mladé: Nalaď si studio Vstaň! na TV Noe v televizi, na internetu www.tvnoe.cz nebo YT a užij alespoň takto setkání mládeže. V příloze naleznete banery na web nebo na FB, nebo sdílejte: https://www.facebook.com/dcmbrno/ nebo http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/2020/04/01/studio-vstan/

Celý článek

Velikonoce 2020

Zásady pro slavení Svatého týdne a Velikonoční ho tridua

Prosíme kněze, aby věnovali pozornost vyjádřením jednotlivých biskupů, kteří zde uvedené údaje mohou v některých bodech zpřesnit. 

1. Všeobecné zásady

 • Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem). Vzhledem k současné situaci není vhodné, aby přisluhujícím byl někdo z dětí nebo starší 65 let apod. Z hygienických důvodů je lepší, pokud kněz např. čte z misálu položeného na oltáři, než aby mu ho přisluhující držel u sedadla.
 • Kněží, kteří by obřady slavili zcela bez přisluhujících, mohou zvážit, zda nedat přednost Denní modlitbě církve, jak to rubriky předpokládají.
 • Koncelebrace např. faráře a kaplana při obřadech velikonočního tridua spolu s jedním přisluhujícím je i za stávajících opatření možná. V případě tří kněží by asistenci vykonali koncelebranti, aby byl zachován maximální počet tří účastníků bohoslužby (samozřejmě za dodržení potřebných hygienických opatření). Toto pravidlo platí při obdobných zmínkách i dále.
 • Při bohoslužbách s přisluhujícím či koncelebrovaných je potřeba dodržovat v této době nařízená opatření: rouška na ústech, dostatečný odstup mezi lidmi apod.
 • Při slavení eucharistie se doporučuje použít palu nejen na přikrytí kalicha, ale i na přikrytí patény; týká se to jak bohoslužeb slavených s přisluhujícím, tak koncelebrovaných.
 • V případě koncelebrujících kněží je vhodné, aby celou eucharistickou modlitbu říkal předsedající sám.
 • Při všech bohoslužbách se vynechává pozdravení pokoje.
 • Eucharistie přisluhujícímu se podává pod způsobou chleba na ruku, případní koncelebranti přijímají podobojí namáčením, předsedající přijímá krev Páně po přijímání koncelebrantů a také purifikuje. Je potřeba dbát na používání čistých purifikatorií i na jejich náležité praní. Je-li někde důvod k větší obezřetnosti, je možné použít dva kalichy a popř. i dvě patény.
 • Věřícím je třeba oznámit začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě.
 • Základním úkolem pastýřů je vést věřící v tyto dny k modlitbě, zvláštním způsobem by se měla doporučovat modlitba hodin (Denní modlitba církve).
 • Kde je to možné s ohledem na technické prostředky a také s ohledem na důstojnost a krásu liturgie bez lidu, je možné bohoslužby přenášet přímým přenosem, není však dovoleno nabídnout věřícím k dispozici jejich záznam. V případě, že se bohoslužba z farního kostela přenáší, je homilie povinná.
 • Liturgická komise ve spolupráci s Liturgie.cz představí bezprostředně po 5. neděli postní podrobnější podporu pro osobní a rodinnou modlitbu.

2. Svátost smíření před Velikonocemi

 • Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“
 • Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen
Celý článek

Svědectví lombardského lékaře

Svědectví lombardského lékaře
     Ani v tom nejhrůznějším snu bych si byl nedokázal představit, že bych mohl vidět a zažít, co se tady v naší nemocnici děje poslední tři týdny. Ta můra je v plném proudu, a ten proud je čím dál širší. Nejprve jich přišlo několik, pak desítky a potom stovky a teď už nejsme lékaři, ale stali jsme se třídiči u běžícího pásu a rozhodujeme, koho nechat žít a koho poslat domů zemřít, i když všichni ti lidé řádně platili italské daně.
     Ještě před dvěma týdny jsme byli s kolegy ateisté; bylo to normální, protože jsme lékaři a naučili jsme se, že věda vylučuje Boží přítomnost. Vždycky jsem se smál tomu, že rodiče chodili do kostela.
     Před devíti dny k nám přišel 75tiletý kněz. Byl to laskavý muž, měl vážné dýchací potíže, ale měl s sebou Bibli a udělal na nás dojem, když ji četl umírajícím a držel je za ruku. Všichni jsme byli unavení, psychicky i fyzicky vyčerpaní, když jsme měli čas ho poslouchat.
     Teď musíme přiznat, že jako lidské bytosti jsme dosáhli svých hranic, nemůžeme nechat každý den umírat více lidí. A jsme vyčerpaní, dva z našich kolegů už zemřeli a další jsou nakaženi. Došlo nám, že ať se člověk snaží jakkoli, neobejde se bez Boha, a požádali jsme ho o pomoc, když jsme měli pár volných minut. Mluvíme spolu a nemůžeme uvěřit, že my, dosud tvrdí ateisté, teď u něj každý den hledáme rovnováhu a prosíme Pána, aby nám pomohl vydržet, abychom se mohli starat o nemocné. Sedmdesátipětiletý kněz zemřel včera. Přestože zde za tři týdny měl přes 120 úmrtí a všichni jsme byli vyčerpaní a zničení, navzdory okolnostem a našim potížím se mu podařilo přinést nám KLID, jaký jsme nikdy nedoufali najít.
     Pastýř odešel k Pánu a my ho budeme brzy následovat, jestli to takhle půjde dál. Nebyl jsem doma 6 dní, ani nevím, kdy jsem naposledy jedl, a uznávám svou bezmocnost na zemi a chci do posledního dechu pomáhat ostatním. Jsem rád, že jsem se vrátil k Bohu, když jsem obklopen utrpením a smrtí svých bližních.
Vyprávění Juliana Urbana, 38letého lékaře v Lombardii, zapsal Gianni Giardinelli
zaznělo 25. 3. v „živém vysílání“ na tv Noe.
Celý článek