Výuka náboženství ve školním roce 2012/2013

Základní škola Slovácká:

Termín: pátek (po obědě)

I. + II. třída: 5. vyučovací hodina, tj. 11:50-12:35
III. třída: po obědě, tj. 13:00-13:45
IV. + V. třída: 13:50-14:35

 

I. stupeň Základní školy Kupkova, Břeclav (Sovadinova ulice):

I. + II. třída – úterý, 15.00 – 15.45 – výuka je v budově školy

III., IV. a V. třída – žáci přecházejí na ZŠ Slováckou (termín viz ZŠ Slovácká)

 

Základní škola Jana Noháče, Stará Břeclav:

Termín: pondělí (po obědě)

I. + II. třída 13:00-13:30
III. třída  13:35-14:20
IV. + V. třída 14:25-15:10

První den vyučování bude pondělí, 10. 9. 2012.

 

Všechny děti z prvního stupně by měly obdržet přihlášky do náboženství od třídních učitelů, ale mohou si je vyzvednout i v kostele. Moc prosíme rodiče, aby vyplněné přihlášky třídním učitelům, případně v kostele, co nejdříve odevzdali.

 

2. stupeň ZŠ a 1. – 4. ročník osmiletého gymnázia

Neděle 9:30-10:15
Poslední pátek v měsíci bude hodina po večerní mši svaté asi 45 minut. Následují neděli pak hodina nebude.

Celý článek

Termín a místo výuky

[notice]Změna oproti původně uváděnému termínu a místu výuky.[/notice]

Pro školní rok 2012/2013 platí následující:

 

I. stupeň Základní školy Kupkova, Břeclav (Sovadinova ulice):

I. + II. třída – úterý, 15.00 – 15.45 – výuka je v budově školy

III., IV. a V. třída – žáci přecházejí na ZŠ Slováckou (termín viz ZŠ Slovácká)

Celý článek

Jaký byl Žďár 1/3

Hanka, Krystýna, Terka, Adélka, Maruška, Michal a Marek se největší letošní křesťanské akce ve Žďáru nad Sázavou účastnili od jejího začátku. Téměř všichni byli ubytováni ve školách v poměrně spartanských podmínkách, spalo se na karimatce na zemi ve spacáku. Lákavými prvky programu byly různé sportovní aktivity, výtvarné dílny, aktivity pečovatelské skupiny, pro někoho i brigády pro město. V rámci aktivit pečovatelské skupiny navštívili zájemci domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou nebo například centrum služeb pro podporu duševního zdraví.

V programu nechyběl ani soupis mší svatých, což pro mládež nemuselo být na první pohled to nejlákavější. Nakonec se ale ukázalo, že i bohoslužby dokázaly mládež velmi zaujat. Možná tomu přispěla i mírně netradiční forma jejich průběhu. Konaly se totiž pod širým nebem v prostoru u zimního stadionu. Mše doprovázely profesionální křesťanské scholy, písně byly naplněny prvky rocku, gospelu i jazzu. Za velmi přínosný prvek programu, který se zpravidla konal před bohoslužbami, lze požadovat chvíle, kdy někteří z mladých lidí přišli na pódium svědčit o jejich vlastní víře.

Zde jsou v několika slovech shrnuty postřehy účastníků:

Hanka (14): Líbila se mi přednáška herce a režiséra Jiřího Stracha. Pobavili jsme se, když líčil natáčení Lotranda a Zubejdy. Super byly také tři hudební skupiny, které celý týden doprovázely program na pódiu.

Kristýna (13):Bylo to super, jela bych zas.

Terka (13 a půl): Celé setkání bylo prostě dobré.

Adélka (13 a půl):Neuměla jsem si úplně představit, do čeho jdu. Bylo to ale příjemné překvapení. Líbily se mi koncerty, nejvíc skupina Kapři. Pěkné byly také mše s netradiční liturgií, bylo to něco úplně jiného, než známe z domova. Překvapivé bylo množství kněží a možnost být blízko biskupům. Příště pojedu zas.

Maruška (skoro 13):Katecheze byly zajímavé, i když si už všechny nepamatuji. Líbil se mi muzikál Gedeon a beseda s Jiřím Strachem. Dobrá byla beseda s Jendou Balíkem. Trochu jsem ho vytočila první otázkou, kdo je z účastníků nejmladší. Nejdřív chtěl volat na informace, ale pak jsme vydedukovali, že jsem to asi já.

Michal (14):Nejhezčí byly večerní mše a adorace.

Marek (skoro 16):Nejlepší byly prostě Žďářiny! (humorně podané zprávy při večerním programu, pozn. autora)

 

 

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos
Celý článek