6. týden ministrantské soutěže

1. místo Matouš Loučka

2. místo Martin Halady

3. místo Petr Huňař

Čestná cena Petr Huňař

 

Ministranti se umisťují dle aktivní účasti na bohoslužbách v břeclavské farnosti. Pochopitelně pokud slouží jako ministranti. Čestná cena je zařízena tak, aby ji postupem času alespoň jednou obdržel každý ze soutěžících ministrantů. Soutěž je vyhodnocována vždy k první nedělní bohoslužbě (většinou mše svaté v sobotu večer).

Ocenění ministranti mají možnost mít na superpelici připnutou odpovídající medaili (brož).

Celý článek