Pořad bohoslužeb od 26. 11. do 3. 12. 2017 – 48. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. 11. do 3. 12. 2017 – 48. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
25. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:30 za + Barboru Uhrovou, manžela,dceru a vnuka
Neděle
26. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 Za + manžela Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou
10:30 za + Václava Uhra, 45 let výročí úmrtí, manželku Růženu, syna Martina a celou živou a + rodinu
Pondělí
27. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
28. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
29. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek
30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 7:45 za farní společenství
Pátek
1. 12.
Pátek 34. týdne v mezidobí nebo Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18:00 na úmysl dárce / /
za + Marii Siegelovou
Sobota
2. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodinu Hermanovu
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
10:30 za + manžele Kuchtovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. listopadu 2017:

⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 1. prosince od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za nemocné a staré lidi naší farnosti a milosti dobré svaté zpovědi před vánočními svátky.

⇒ mše svatá příští neděle v 10.30 hod. bude přenášena TV Noe

příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus A nedělního mešního lekcionáře.

⇒ sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 23 300,- Kč. Všem štědrým dárcům, upřímné Pán Bůh zaplať.

⇒ Mikulášská besídka bude příští neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hod. viz plakátek na vývěsce. U dětské nástěnky mohou rodiče přispět do pokladničky na „Mikuláše“.

⇒ na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete.

⇒ dnes odpoledne v 16.00 hod. je koncert – viz plakátek

⇒ Slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení biskupství brněnského se uskuteční dne 2. 12. v 10.00 hod. v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ připomínáme, že je možno si již domlouvat adventní návštěvu nemocných a starých lidí v naší farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 19. 11. do 26. 11. 2017 – 47. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 11. do 26. 11. 2017 – 47. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
18. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18:30 za + Václava Marečka a celou rodinu
Neděle
19. 11.
33. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní při 50. výročí společného života
Pondělí
20. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    bohoslužba nebude
Středa
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 18:00 za živou a + rodinu Darmovzalovu a Hainarovu
Čtvrtek
23. 11.
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata 7:45 za farní společenství
Pátek
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dûng-Langa, kněze, a druhů, mučedníků 18:00 za + Jenovéfu Smyčkovou
Sobota
25. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:30 za + Barboru Uhrovou, manžela, dceru a vnuka
Neděle
26. 11.
 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 Za + manžela Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou
10:30 za + Václava Uhra, 45 let výročí úmrtí, manželku Růženu, syna Martina a celou živou a + rodinu

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. listopadu 2017:

⇒ Den Bible 2017 – dnešní neděli je sbírka na biblický apoštolát. Děkujeme všem štědrým dárcům.
Sbírka z dnešní neděle 19. 11. 2017 se následně dělí přímo ve farnosti na dva díly:
• 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu na účet č. 1015502075/5500, var. i spec. symb. = IČ farnosti,

• 75 % se zašle České biblické společnosti na účet č. 129876273/0300, var. symb. = 9999, spec. symb. = IČ farnosti.

⇒ Hodová sbírka ve Staré Břeclavi vynesla 3 600,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na vývěsce kostela je pozvánka na mši svatou a následnou adorací manželských párů v pátek 24. 11. po mši svaté

⇒ příští neděli 26. 11. bude v 16.00 hod. koncert Zpěvník císařovny Marie k 300. výročí jejího narození – viz plakátek

⇒ Slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení biskupství brněnského se uskuteční dne 2. 12. v 10.00 hod. v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ adventní návštěva nemocných ve farnosti proběhne ve dvou týdnech – od neděle 26. 11. do neděle 10. 12. 2017, těsně před vánočními svátky kněží vypomáhají v okolních farnostech se svátostí smíření a nebude již čas.  Domluvte si proto návštěvu již teď, nebo co nejdříve buď s emeritním farářem Otcem Josefem Ondráčkem anebo s Otcem Josefem Chybou. Děkujeme za pochopení.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 12. 11. do 19. 11. 2017 – 46. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 12. 11. do 19. 11. 2017 – 46. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa 18:30 za + dceru Fanynku Tichou, zetě Jaroslava a dvoje staré rodiče
Neděle
12. 11.
32. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rosinovou
9:15 Stará Břeclav mše sv. za + Kamila Škrobáka
10:30 na dobrý úmysl
Pondělí
13. 11.
Památka sv. Anežky České, panny 9:00 mše sv. za zemřelé ze Staré Břeclavi
 večerní mše svatá nebude !
Úterý
14. 11.
Úterý 32. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
15. 11.
Středa 32. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18:00 za + Josefa Kalendu
Čtvrtek
16. 11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny 7:45 za farní společenství
Pátek
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18:00 na úmysl dárce //
za rodiče Krčkovy, sestru Marii a syna Pavla
Sobota
18. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18:30 za + Václava Marečka a celou rodinu
Neděle
19. 11.
33. neděle v mezidobí – den bible 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní při 50. výročí společného života

Příležitostná oznámení v neděli 12. listopadu 2017:

Den bible 2017

Příští neděli 19. 11. 2017 bude sbírka na biblický apoštolát. Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu biblického apoštolátu.

DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY  KE DNI BIBLE V NEDĚLI 19. LISTOPADU 2017

Vážení přátelé,
     zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu.
     Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“ Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozu­mění Písmu svatému.
      Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.
      Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné ná­měty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí. S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 5. 11. do 12. 11. 2017 – 45. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 5. 11. do 12. 11. 2017 – 45. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa 18:30 za + Jakuba Sýkoru
Neděle
5. 11.
 31. neděle v mezidobí 7:45 za + Františka Láníčka
10:30 za Řehoře Čapku
Pondělí
6. 11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
7. 11.
Úterý 31. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
8. 11.
Středa 31. týdne v mezidobí 18:00 za + Františka Riebauera
Čtvrtek
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 7:45 na úmysl dárce
Pátek
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18:00 na úmysl dárce 70
Sobota
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa 18:30 za + dceru Fanynku Tichou, zetě Jaroslava a dvoje staré rodiče
Neděle
12. 11.
 32. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rosinovou
9:15 Za + Kamila Škrobáka
10:30  na dobrý úmysl

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. listopadu 2017:

⇒ Děkujeme moc maminkám, babičkám a také všem, kteří napekli, připravili a přinesli cukroví, koláčky a sladkosti, které mohli děti na misijní neděli nabídnout.
⇒ Příspěvky od vás všech za tyto sladkosti vynesly 7.800,- Kč, částka byla zaslána na účet Papežského misijního díla pod VS : Misijní jarmark.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek