Pořad bohoslužeb od 1. 10. do 8. 10. 2017 – 40. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. neděle v mezidobí od 1. 10. do 8. 10. – 40. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30 Za + Vlastu a Františka Uherkovy a Rostislava Veleckého
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 7:45 Za + rod. Hudečkovu a bratra Jana
10:30 Za + manžela Vladimíra Zháněla jeho rodiče a duše v očistci
Pondělí
2. 10.
Památka svatých andělů strážných 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý
3. 10.
Úterý 26. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi 18:00 Za + maminku Marii Rahavičovu k 7. výročí úmrtí a za duše v očistci 
Čtvrtek
5. 10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 7:45 Za farní společenství 
Pátek
6. 10.
Pátek 26. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze 8:00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE
18:00 Chy – Za + syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy
Ond – Za + rodinu Stiglitzovu
Sobota
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové od 11:00 do 13:00 Varhaní škola
18:30 Za + Ing. Františka Nešpora a celou rodinu Nešporovu  
Neděle
8. 10.
 27. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka a Marii Vrbovy a celou + rodinu
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. září 2017:

     ⇒ Děkujeme všem štědrým dárcům minulou neděli při sbírce do FONDU NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE.

     ⇒ Dnešní HODOVÁ sbírka je na údržbu a opravy našeho kostela sv. Václava. Děkujeme.

     ⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 6. října od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za naši farnost.

     ⇒ za 14 dní v pátek 13. 10. po mši svaté v 18.35 hod. bude v naší farnosti přednáška sestry Kláry o modlitbě. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 24. 9. do 1. 10. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
25. neděle v mezidobí od 24. 9. do 30. 9. – 39. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18:30 → Za + rodinu Fránkovu
Za + Ludmilu a Františka Barančirovy
Neděle
24. 9.
25. neděle v mezidobí 7:45 Za + syna Milana Zálešáka 
10:30 Na poděkování za 50 let společného života
Pondělí
25. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý
26. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků   bohoslužba nebude
Středa
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18:00 → Za + rodiče Boženu a Václava Srholcovy
Za + Evu Hofírkovou
Čtvrtek
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek 7:45 Za + Vlastu a Stanislava Novákovy a Josefa Pištánka 
Pátek
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00 Na poděkování za 75 let života 
Sobota
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30 Za + Vlastu a Františka Uherkovy a Rostislava Veleckého 
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 7:45 Za + rod. Hudečkovu a bratra Jana 
10:30 Za + manžela Vladimíra Zháněla jeho rodiče a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. září 2017:

      Dnes v sobotu a zítra v neděli je ohlášená sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz).

     Příležitost ke svátosti smíření před Slavností svatého Václava bude každý den půl hodiny přede mší svatou.

      Břeclavská mládež, zve na středu 27. září 2017 do suterénu kostela v 18.45 hod. celou farnost na povídání: „Jak jsme letos v srpnu prožili celostátní setkání mládeže v Olomouci“.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 17. 9. do 24. 9. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
24. neděle v mezidobí od 17. 9. do 24. 9. – 38. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

17. 9.

24. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce 
10:30  Za + Annu a Josefa Lubalovy
Pondělí

18. 9.

Pondělí 24. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý

19. 9.

Úterý 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka   bohoslužba nebude
Středa

20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 18:00 Za dar zdraví a Božího požehnání do dalších let 
Čtvrtek

21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7:45 Za farní společenství 
Pátek

22. 9.

Pátek 24. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Sobota

23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18:30 Za + rodinu Fránkovu

Za + Ludmilu a Františka Barančirovy 

Neděle

24. 9.

25. neděle v mezidobí 7:45 Za + syna Milana Zálešáka 
10:30  Na poděkování za 50 let společného života

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz).

Biskupství brněnské pořádá v pátek, 29. září 2017 setkání prvokomunikantů (dětí, které byly letos u 1. sv. přijímání) s otcem biskupem. Poslední možnost je přihlásit se ještě dnes po mši svaté. Děkujeme.

Generální úklid kostela před svátkem sv. Václava bude v sobotu 23. 9. 2017 od 8. hodin. Děkujeme předem za každé ochotné ruce žen, mužů i mladých, kteří se zapojí do práce ve farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb 10. 9. do 17. 9. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
23. neděle v mezidobí od 10. 9. do 17. 9. – 37. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

10. 9.

23. neděle v mezidobí 7:45 Za + manžela Jana Komárka a rodiče
10:30 Za + Josefa a Miladu Lubalovi a syna Františka 
Pondělí

11. 9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý

12. 9.

Úterý 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie   bohoslužba nebude
Středa

13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18:00  Na úmysl dárce
Čtvrtek

14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže 7:45 (za farní společenství- byla v Týnci) Za + Jana Horského a rodinu Horskou
Pátek

15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné 18:00 Za + Andělu Veselou 
Sobota

16. 9.

Sobota 23. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 18:30  Za + Karla Javůrka, rodiče Sárovi a sestru Slávku
Neděle

17. 9.

24. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce 
10:30 Za + Annu a Josefa Lubalovy 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

⇒ Došli již kalendáře s křesťanskými svátky, můžete si je zakoupit v našem malém knihkupectví.

⇒ Ve středu mají náboženství obě skupiny (6. – 9. tř.) společně, tedy v 18.45 hod. v suterénu kostela. Začíná se také učit náboženství na školách podle rozvrhu – viz. vývěska kostela.

⇒ V dostatečném předstihu oznamujeme, že generální úklid kostela před svátkem sv. Václava bude v sobotu 23. 9. 2017 od 8. hodin. Děkujeme předem za každé ochotné ruce žen, mužů i mladých, kteří se zapojí do práce ve farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek