Pořad bohoslužeb od 29. 10. do 5. 11. 2017 – 44. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 10. do 5. 11. 2017  – 44. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:30 za + Jana a Marii Mrázovy a celou + rodinu
Neděle
29. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Františka a Anežku Vrbovy
10:30 na úmysl dárce
Pondělí
30. 10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
31. 10.
Úterý 30. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa   bohoslužba nebude
Středa
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek  17.00 ! Stará Břeclav mše svatá za . . .
18:00 za + rodinu Divišovu a Kalendovu
Čtvrtek
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 7:15  na úmysl papeže
7:45  za všechny zemřelé
15:30 !  mše sv. ve St. Břeclavi za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Pátek
3. 11.
Pátek 30. týdne v mezidobí nebo sv. Martina de Porres, řeholníka 18:00 na úmysl dárce
Sobota
4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa 18:30 za + Jakuba Sýkoru
Neděle
5. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka Láníčka
10:30 za Řehoře Čapku

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. října 2017:

změna času !! ze soboty na neděli. Ve 3.00 hod. končí letní čas.
⇒ minulou neděli se na MISIE vybralo 35 509,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.
⇒ ve středu na Slavnost Všech svatých bude kromě večerní mše svaté také mše svatá ve Staré Břeclavi v 17.00 hod.
⇒ ve čtvrtek ráno budou 2 mše svaté a odpoledne je mše svatá ve 14.00 hod. ve Staré Břeclavi v Domově seniorů a odpoledne je mše svatá v 15.30 hod. ve Staré Břeclavi. Po této mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově. Půjdeme společně z kaple průvodem a sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.
⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 3. listopadu od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za zemřelé naší farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 22. 10. do 29. 10. 2017 – 43. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
29. neděle v mezidobí od 22. 10. do 29. 10. 2017 – 43. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
21. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí, nebo Bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodiče Uhrmacherovy a Ščukovy
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 za + manžela Josefa Jedličku 
10:30 za + rodinu Horáčkovu a Krásných 
Pondělí
23. 10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Kapistránského, kněze 18:00 Ondr – na úmysl dárce
Chy – za + Františka a Julii Kudlíkovy a celou živou a + rodinu
Úterý
24. 10.
Úterý 29. týdne v mezidobí nebo sv. Antonína Marie Klareta, biskupa   bohoslužba nebude
Středa
25. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce 
Čtvrtek
26. 10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 7:45 za farní společenství 
Pátek
27. 10.
Pátek 29. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce//
za + Ing. Rostislava Černohorského
Sobota
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:30 Ondr. – za + Jana a Marii Mrázovy a celou + rodinu
Neděle
29. 10.
 30. neděle v mezidobí
v 03.00 končí letní čas
7:45 za + Františka a Anežku Vrbovy 
10:30 na úmysl dárce

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. října 2017:

⇒ Dnešní sobotní a nedělní sbírka je na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať. Děkujeme také všem, kteří přispěli ať pečením či balením cukroví k přípravě misijního jarmarku.
⇒ Příležitost ke svátosti smíření před dušičkovými dny je vždy půl hodiny přede mší svatou.

Manželské ohlášky

Svátost manželství 28.10.2017 v 13.00 hod. ve Slavičíně chtějí přijmout Ing. Václav Vejrosta (Břeclav) a Lucie Červenková (Slavičín), kdo by věděl o nějaké překážce, která by bránila tomuhle sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

Odpustky pro duše v očistci:

⇒ Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova
– dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 15. 10. do 22. 10. 2017 – 42. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 10. do 22. 10. 2017 – 42. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
14. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18:30 Za + Miroslava Kopřivu a rodiče
Neděle
15. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Bartolšičovu Annu a manžela 
10:30 za + rodiče Václava a Ludmilu Rebendovy a jejich děti Zdenka, Marii a Ludmilu
Pondělí
16. 10.
Pondělí 28. týdne v mezidobí nebo sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny 18:00 Ondr – na úmysl dárce
Chy- za + pana Josefa Tučka, rodinu Tučkovu a Rebendovu
Úterý
17. 10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   bohoslužba nebude
Středa
18. 10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18:00 na úmysl dárce 
Čtvrtek
19. 10.
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí nebo sv. Jana de Brébueuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 7:45 za farní společenství 
Pátek
20. 10.
 Pátek 28. týdne v mezidobí 18:00 Za + Pavla Ohnoutku a + rodiče 
Sobota
21. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí, nebo Bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 11.30 – udílení svátosti křtu
za + rodiče Uhrmacherovy a Ščukovy 
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 za + manžela Josefa Jedličku
10:30 za + rodinu Horáčkovu a Krásných

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. října 2017:

– příští sobotu a neděli 22. 10. 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie. Děkujme všem štědrým dárcům.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 8.10. do 15.10. 2017 – 41. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8.10. do 15.10. 2017 – 41. týden 

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové 18:30 Za + Ing. Františka Nešpora a celou rodinu Nešporovu
Neděle
8. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka a Marii Vrbovy a celou + rodinu 
10:30 Za rodiče Režňákovy 
Pondělí
9. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze 18:00 Na úmysl dárce (60) 
Úterý
10. 10.
Úterý 27. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
11. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Čtvrtek
12. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa v Břeclavi mše sv. nebude  rekolekční mše svatá v 9:00 hod. v Ladné
Pátek
13. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí 18:00 Chy – Za + P. Ondřeje Damborského
Ondr – Za + rodinu Mazáčovu
Sobota
14. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18:30 Za + Miroslava Kopřivu a rodiče 
Neděle
15. 10.
 28. neděle v mezidobí 7:45 Za + Bartolšičovu Annu a manžela 
10:30 Za + rodiče Václava a Ludmilu Rebendovy a jejich děti Zdenka a Marii a Ludmilu

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. října 2017:

     ⇒ Ohlášená sbírka do FONDU na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze vynesla v neděli 24. 9. 2017 30 300,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Vzadu na stolečku si můžete vzít do svých domovů leták s podrobnějšími informace o tomto diecézním fondu a o způsobu jak se můžete zapojit. 

     ⇒ Hodová sbírka minulou neděli vynesla    18 900,- Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

     ⇒ ve čtverek 12. 10. 2017 mají kněží našeho děkanství setkání – rekolekci. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou v Ladné a pak se přenuneme na faru do Podivína. Ranní mše svatá ve čtvrtek v Břeclavi nebude.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek