Pořad bohoslužeb 10. 9. do 17. 9. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
23. neděle v mezidobí od 10. 9. do 17. 9. – 37. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

10. 9.

23. neděle v mezidobí 7:45 Za + manžela Jana Komárka a rodiče
10:30 Za + Josefa a Miladu Lubalovi a syna Františka 
Pondělí

11. 9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý

12. 9.

Úterý 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie   bohoslužba nebude
Středa

13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18:00  Na úmysl dárce
Čtvrtek

14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže 7:45 (za farní společenství- byla v Týnci) Za + Jana Horského a rodinu Horskou
Pátek

15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné 18:00 Za + Andělu Veselou 
Sobota

16. 9.

Sobota 23. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 18:30  Za + Karla Javůrka, rodiče Sárovi a sestru Slávku
Neděle

17. 9.

24. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce 
10:30 Za + Annu a Josefa Lubalovy 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

⇒ Došli již kalendáře s křesťanskými svátky, můžete si je zakoupit v našem malém knihkupectví.

⇒ Ve středu mají náboženství obě skupiny (6. – 9. tř.) společně, tedy v 18.45 hod. v suterénu kostela. Začíná se také učit náboženství na školách podle rozvrhu – viz. vývěska kostela.

⇒ V dostatečném předstihu oznamujeme, že generální úklid kostela před svátkem sv. Václava bude v sobotu 23. 9. 2017 od 8. hodin. Děkujeme předem za každé ochotné ruce žen, mužů i mladých, kteří se zapojí do práce ve farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od od 3. 9. do 10. 9. 2017 – 36. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
22. neděle v mezidobí od 3. 9. do 10. 9. – 36. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

3. 9.

 22. neděle v mezidobí 7:45  Na úmysl dárce 
mše svatá v 10.30 NEBUDE!
Týnec

10:45 !

 Za poutníky do Týnce 
Pondělí

4. 9.

Pondělí 22. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce 
Úterý

5. 9.

Úterý 22. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa

6. 9.

Středa 22. týdne v mezidobí 18:00 za + manžele Osičkovy a dceru 
Čtvrtek

7. 9.

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 7:45 Za + rodiče a prarodiče a dceru Ladislavu Dvořákovu, manžela Jaroslava Dolečka 
rekolekční mše svatá v 9.00 hod. ve Valticích 
Pátek

8. 9.

Svátek Narození Panny Marie od 16.30 příležitost ke svátosti smíření pro naše školáky na začátku školního roku
18:00 Na úmysl dárce 
Sobota

9. 9.

Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Klavera, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 Za + manžela Stanislava Valachoviče 
Neděle

10. 9.

23. neděle v mezidobí 7:45 Za + manžela Jana Komárka a neteře 
10:30 Za + Josefa a Miladu Labalovi a syna Farantiška 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Zpověď na začátku školního roku pro naše školáky bude v pátek 9. 9. od 16.30 hod. Prosíme respektujte, že zpověď je pro školáky a jejich rodiče!! V neděli pak bude žehnání aktovek a školních pomůcek s prosbou o dary Ducha Svatého pro nový školní rok.

⇒ Tuto středu budou mít první hodinu náboženství v novém školním roce školáci 6. a 7. třídy v 17.30 hod. a 8. a 9. třídy v 18.30 hod. Obě skupiny se budou učit v suterénu kostela. Pokud někdo nemůže, prosíme ať přijde alespoň někdo z rodičů, abychom se mohli domluvit a upřesnit, jak bude výuka v tomto školním roce probíhat. Děkujeme.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 27. 8. do 3. 9. 2017 – 35. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
21. neděle v mezidobí od 27. 8. do 3. 9. 2017 – 35. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

27. 8.

 21. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce
10:30 Za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, rodiče a sourozence
Pondělí

28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve  18:00  Na úmysl dárce
Úterý

29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele     
Středa

30. 8.

Středa 21. týdne v mezidobí  18:00  Na úmysl dárce
Čtvrtek

31. 8.

 Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 7:45  Za farní společenství 
Pátek

1. 9.

Pátek 21. týdne v mezidobí  8.00 – 12.00 ADORACE 
18:00 Na úmysl dárce 
Sobota

2. 9.

 Sobota 21. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30   Za + Davida Akaie a jeho + rodinu
Neděle

3. 9.

 22. neděle v mezidobí 7:45  Na úmysl dárce 
   Hrubá mše svatá v Břeclavi NEBUDE!
Týnec

10:45

 Za + rodinu Horáčkovu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. srpna 2017:

     Odjezd autobusu na Farní pouť do Týnce bude v neděli 3. 9. v 9.45 hod. z autobusového nádraží (vedle nádraží vlakového) ze zastávky u Městského úřadu a ve Staré Břeclavi u kapličky. Začátek poutní mše svaté je v 10.45 hod.

Příležitost ke svaté zpovědi před Farní poutí bude v tomto týdnu vždy půl hodiny přede mší svatou!

Zkouška pěveckého sboru bude v úterý 5. 9. v 18.00 hod. ve škole.

V pátek 1. 9. od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Modlíme se za naše školáky.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 20. 8. do 27. 8. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
20. neděle v mezidobí od 20. 8. do 27. 8. 2017 – 34. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

20. 8.

 

20. neděle v mezidobí 7:45 Za + rodiče Pokorné a jejich dceru Miroslavu
10:30 Za + Kateřinu Lavičkovu a rodiče
Pondělí

21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže  18:00 Na úmysl dárce
Úterý

22. 8.

Památka Panny Marie Královny  7:45  za . . .
Středa

23. 8.

Středa 20 týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny  18:00 Za + Lamberta Zaglera
Čtvrtek

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  7:45 Za farní společenství
Pátek

25. 8.

Pátek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze  18:00 Na úmysl dárce
Sobota

26. 8.

 Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 11:00 Na poděkování za 60 roků společného života
18.30 Na úmysl dárce
Neděle

27. 8.

 21. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce
10:30 Za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, rodiče a sourozence

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. srpna 2017:

     Farní pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci bude letos v neděli 3. září 2017. Začátek bohoslužby bude v 10.45 hod. Autobus pojede do Týnce v 9.45 hod. z autobusového nádraží (vedle nádraží vlakového) ze zastávky u Městského úřadu a ve Staré Břeclavi u kapličky.

     V úterý 22. 8. na svátek Panny Marie Královny bude ráno mše svatá.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek