Pořad bohoslužeb od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie  18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45 za + Miladu Fojtíkovou, rodiče a + Štefana Majtana a Manželku Annu
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 
PO
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola   18.00 za dceru Jaroslavu, syna Igora a vnoučata  
ÚT
12. 6.
Úterý 10. týdne v mezidobí     14.00   pohřební mše svatá paní Blažena Poláková 
ST
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
14. 6.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí  7:45 ! za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
17.30 ADORACE za posvěcení kněží, od 18.30 do 19.00 příležitost ke zpovědi

15. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí 18.00  mše sv.
za . . . 
SO
16. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí 11.00 udílení svátosti křtu 
18.30 za + Antonína Kunce, bratra a rodiče 
NE
17. 6.
11. neděle v mezidobí 7:45 za Annu Lubalovu 
10:30 za Annu a Stanislava Jungovy a rodinu Jungovu, Michalicovu a Konečných 

Příležitostná oznámení v neděli 10. června 2018:

⇒ POZOR ZMĚNA ve čtvrtek je ranní mše svatá v 7.45 hod. v kapli u nádraží

⇒ ve čtvrtek bude od 17.30 do 18.30 hodinová adorace za posvěcení kněží, po animované adoraci bude příležitost ke svaté zpovědi od 18.30 hod. do 19.00 hod. nebo déle, Během zpovídání bude vystavena také Nejsvětější Svátost Oltářní k tiché modlitbě a přípravě ke svaté zpovědi.

⇒ Ukončení školního roku 2017/2018 ve výuce náboženství Sobota, 16. června 2018: Zábavné odpoledne pro celé rodiny

Sraz v 16.00 V KOSTELE, start na hru po městě (po skupinkách), postupný příchod na Duhovku (= Dům dětí na Lidické ulici), kde bude TÁBORÁK a hry

Pro rodiče táborníků: v 17.00 schůzka na Duhovce, kde se dozvíte veškeré podrobnosti o farním táboře (na táborák jsou zvaní všichni rodiče, nejen táborníků) Špekáčky a pití bude zajištěno, můžete vzít buchty a drobné občerstvení

⇒ Neděle, 17. června 2018: Slavnostní předání VYSVĚDČENÍ po dětské mši sv. (začíná v 10.30.)

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
PO
4. 6.
Pondělí 9. týdne v mezidobí    porada děkanů na biskupství 
18.00 na poděkování za 70 let života a rodiče z obou stran 
ÚT
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     mše svatá nebude 
  setkání kněží s O. biskupem 
ST
6. 6.
Středa 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
7. 6.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí  7:45 1) za farní společenství 2) za + Jarmilu Houdkovu, bratra Jindřicha a celou rodinu 

8. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  15.00  zpověď prvokomunikantů
18.00 na poděkování za dar nového života
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie   
18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45 za + Miladu Fojtíkovou, rodiče a + Štefana Majtana a manželku Annu 
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. června 2018:

⇒ Den za posvěcení kněží

⇒ jako každoročně, tak i letos v období kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude konat setkání kněží s otcem biskupem. Otec biskup zve všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 5. 6. 2018 v době od 9 do 15 hodin.
Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání. Albu a bílou štolu s sebou, převlékání a příprava k liturgii bude ve velkém sále Duchovního centra.
Zároveň vyzývá duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.
     V naší farnosti bude adorace za posvěcení kněží 14. června od 17.30 hod.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 
PO
28. 5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí     
18.00 za + manžele Ištvánkovy a jejich syna Petra 
ÚT
29. 5.
Úterý 8. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
30. 5.
Památka sv. Zdislavy     
18.00 za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu 
ČT
31. 5.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek  18:00  za farní společenství  
  hned po mši sv. Božítělová adorace

1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka  8.00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE 
18.00 za rodinu Gajdorusovu a dvoje rodiče 
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. května 2018:

⇒ sbírka na CHARITU minulou neděli vynesla 23 100,- Kč. Jménem charity děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. a odpoledne od 17.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Františka a Anežku Vrbovy
10:30 za + Jana Košťála 
 
PO
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu 
ÚT
22. 5.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    mše svatá nebude 
   
ST
23. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na úmysl dárce
ČT
24. 5.
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze  7:45 za farní společenství
   

25. 5.
Pátek 7. týdne v mezidobí    
18.00 za uzdravení
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. května 2018:

dnešní sbírka je na CHARITU. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem ochotným mužům z naší farnosti, kteří se podíleli na opravě zduřelých obkladaček na dámském WC.

⇒ V pondělí 21. 5. po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání rodičů dětí, které mají letos slavnostní svaté přijímání.

⇒ ve středu 23. 5. je pravidelné setkání maminek na mateřské dovolené při mši svaté v 9.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek