Výzva Papeže Františka na pátek 23. února 2018

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Ve své promluvě uvedl, že se budeme modlit především za obyvatele DR Kongo a Jižního Súdánu, kteří dlouhodobě trpí násilnými válečnými konflikty v jejich domovských zemích. Dále pak vyzval „všechny lidi bez ohledu na vyznání či náboženskou příslušnost, aby se k této iniciativě připojili způsobem, který považují za nejvhodnější“.

Při promluvě k věřícím, řekl, že mu velmi leží na srdci i osud lidí na Madagaskaru, který byl nedávno zasažený silným cyklónem. Tato přírodní katastrofa způsobila rozsáhlé škody a zahynuly při ní desítky lidí a desetitisíce přišly o střechu nad hlavou.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera patří obyvatelé ČR mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti, ačkoliv často naším nadstandartním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na celé řadě míst ve světě.

Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli i své bolesti,“ napsal v listu věřícím arcibiskup Graubner.

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2018 – 7. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 11. 2. do 18. 2. 2018 – 7. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
10. 2.
Památka sv. Scholastiky, panny
18.30 za . . .
NE
11. 2.
6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných 7.45 za . . . 
10.30 za + rodiče (píC) 
PO
12. 2.
Pondělí 6. týdne v mezidobí    
18.00 za . . . 
ÚT
13. 2.
Úterý 6. týdne v mezidobí    
   
ST
14. 2.
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu 7:45  za . . .  
18.00 za rodiče Benkovičových a Černohorských 
ČT
15. 2.
Čtvrtek po Popeleční středě  rekolekce v Lanžhotě v 9.00 hod. 
   

16. 2.
Pátek po Popeleční středě  17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 za . . .  
SO
17. 2.
Sobota po Popeleční středě     
18.30 za Boženu Dobšíčkovou 
NE
18. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Josefa a Filomínu Pivoňkových
10:30 za + rodiče Lacinovy a Ivančicovy 
14.30 pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. února 2018:

⇒ dnešní sbírka je na úhradu faktury za topení v měsíci lednu 2018. Upřímné Pán Bůh zaplať.

⇒ v sobotu 24. 2. od 9.00 hod. bude setkání mládeže Podluží v Moravské Nové Vsi (viz plakátek). Mládež, která má zájem, ať se přihlásí u Otce Josefa Chyby anebo u paní Ireny Kyliánové během tohoto týdne, nejpozději příští neděli 18. 2. během dopoledne. Je třeba nahlásit počet účastníků, kvůli zajištění oběda a občerstvení.

na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.

⇒ na stolečku máte podrobnosti k fondu PULS, který nám minulou neděli představil Otec Pavel Kafka.

⇒ v zákristii je možné již zapisovat úmysly mší svatých na měsíce duben, květen a červen 2018. Jsou ještě volné mše svaté na únor a březen 2018.

⇒ 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu. U nás  budou představeny děti, které se letos budou připravovat k 1. svatému přijímání.

⇒ duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožností křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky. Prosím o domluvu, jak je to třeba ohlásit.

 [print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 4. 2. do 11. 2. 2018 – 6. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 4. 2. do 11. 2. 2018 – 6. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
3. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa     
18.30 za nemocnou osobu 
NE
4. 2.
5. neděle v mezidobí 7.45 na poděkování za dar života 
10.30 za + rodiče Snopkovy a Žůrkovy 
PO
5. 2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice    porada děkanů na biskupství 
18.00 za . . . 
ÚT
6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků    mše svatá nebude 
  formační setkání kněží 
ST
7. 2.
Středa 5. týdne v mezidobí     
18.00 za . . . 
ČT
8. 2.
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí nebo sv. Jeromýma Emilianiho nebo sv. Josefiny Bakhity, panny 7:45 za farní společenství 
   

9. 2.
Pátek 5. týdne v mezidobí     
18.00 za . . . 
SO
10. 2.
Památka sv. Scholastiky, panny     
18.30 za . . . 
NE
11. 2.
6. neděle v mezidobí 7:45 za . . . 
10:30 za + rodiče (píC) 

Příležitostná oznámení v neděli 4. února 2018:

⇒ »»» příští neděli 11. 2. bude sbírka na úhradu faktury za topení v kostele. V topné sezóně bude sbírka vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

⇒ pravidelná rekolekce bude až příští týden v Lanžhotě

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek