Pořad bohoslužeb od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
23. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo památka Panny Marie    
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 7:45 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
10:30 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka 
PO
25. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
26. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
27. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského    
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
28. 6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 7:45 za farní společenství
   

29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze    
18.00 za Marii Mrázkovou a syna Jendu 
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí  13.30  svatební mše Martina Vránová a Róbert Takács  
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. června 2018:

⇒ Příští neděli 1. 7.  bude sbírka na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 17. 6. do 24. 6. 2018 – 25. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 6. do 24. 6. 2018 – 25. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
16. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 11.00 udílení svátosti křtu 
18.30 za + Antonína Kunce, bratra a rodiče 
NE
17. 6.
11. neděle v mezidobí 7:45 za Annu Lubalovu 
10:30 za Annu a Stanislava Jungovy a rodinu Jungovu, Michalicovu a Konečných 
PO
18. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí     
18.00 mše svatá
za . . . 
ÚT
19. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumanna   mše svatá nebude 
   
ST
20. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí     
18.00 mše svatá
za . . . 
ČT
21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  7:45 ! za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
   

22. 6.
Pátek 11. týdne v mezidobí nebo sv. Paulína Nolánského, biskupa nebo sv. Jana Fishera    
18.00 mše svatá
za . . . 
SO
23. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo památka Panny Marie    
18.30  
NE
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 7:45 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
10:30 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. června 2018:

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie  18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45 za + Miladu Fojtíkovou, rodiče a + Štefana Majtana a Manželku Annu
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 
PO
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola   18.00 za dceru Jaroslavu, syna Igora a vnoučata  
ÚT
12. 6.
Úterý 10. týdne v mezidobí     14.00   pohřební mše svatá paní Blažena Poláková 
ST
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
14. 6.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí  7:45 ! za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
17.30 ADORACE za posvěcení kněží, od 18.30 do 19.00 příležitost ke zpovědi

15. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí 18.00  mše sv.
za . . . 
SO
16. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí 11.00 udílení svátosti křtu 
18.30 za + Antonína Kunce, bratra a rodiče 
NE
17. 6.
11. neděle v mezidobí 7:45 za Annu Lubalovu 
10:30 za Annu a Stanislava Jungovy a rodinu Jungovu, Michalicovu a Konečných 

Příležitostná oznámení v neděli 10. června 2018:

⇒ POZOR ZMĚNA ve čtvrtek je ranní mše svatá v 7.45 hod. v kapli u nádraží

⇒ ve čtvrtek bude od 17.30 do 18.30 hodinová adorace za posvěcení kněží, po animované adoraci bude příležitost ke svaté zpovědi od 18.30 hod. do 19.00 hod. nebo déle, Během zpovídání bude vystavena také Nejsvětější Svátost Oltářní k tiché modlitbě a přípravě ke svaté zpovědi.

⇒ Ukončení školního roku 2017/2018 ve výuce náboženství Sobota, 16. června 2018: Zábavné odpoledne pro celé rodiny

Sraz v 16.00 V KOSTELE, start na hru po městě (po skupinkách), postupný příchod na Duhovku (= Dům dětí na Lidické ulici), kde bude TÁBORÁK a hry

Pro rodiče táborníků: v 17.00 schůzka na Duhovce, kde se dozvíte veškeré podrobnosti o farním táboře (na táborák jsou zvaní všichni rodiče, nejen táborníků) Špekáčky a pití bude zajištěno, můžete vzít buchty a drobné občerstvení

⇒ Neděle, 17. června 2018: Slavnostní předání VYSVĚDČENÍ po dětské mši sv. (začíná v 10.30.)

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
PO
4. 6.
Pondělí 9. týdne v mezidobí    porada děkanů na biskupství 
18.00 na poděkování za 70 let života a rodiče z obou stran 
ÚT
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     mše svatá nebude 
  setkání kněží s O. biskupem 
ST
6. 6.
Středa 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
7. 6.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí  7:45 1) za farní společenství 2) za + Jarmilu Houdkovu, bratra Jindřicha a celou rodinu 

8. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  15.00  zpověď prvokomunikantů
18.00 na poděkování za dar nového života
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie   
18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45 za + Miladu Fojtíkovou, rodiče a + Štefana Majtana a manželku Annu 
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. června 2018:

⇒ Den za posvěcení kněží

⇒ jako každoročně, tak i letos v období kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude konat setkání kněží s otcem biskupem. Otec biskup zve všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 5. 6. 2018 v době od 9 do 15 hodin.
Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání. Albu a bílou štolu s sebou, převlékání a příprava k liturgii bude ve velkém sále Duchovního centra.
Zároveň vyzývá duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.
     V naší farnosti bude adorace za posvěcení kněží 14. června od 17.30 hod.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek